Publikacje

Jestem autorką pracy w języku niemieckim pt.: „Deutsch ist einfacher als du vermutest” oraz konspektu lekcji odnoszącego się do ww. materiału autorskiego. Praca oraz konspekt zostały opublikowane w jesiennym numerze (33)/2011 czasopisma „Hallo Deutschlehrer!” Polskiego Stowarzyszenia Nauczycieli Języka Niemieckiego na stronach 44-52, w dziale „Methodik/Didaktik”, w wydaniu elektronicznym dostępnym na stronie http://www.deutsch.info.pl/czasopismo/pl/ Publikacja ta może być wykorzystana przez nauczycieli do pracy z uczniami m.in. na dodatkowych zajęciach języka niemieckiego.

Pobierz artykuł str. 44-49, Pobierz konspekt lekcji str. 50-52

Jestem autorką artykułu pt.: „Język niemiecki jest łatwiejszy niż przypuszczasz”, opublikowanego w czasopiśmie pedagogicznym wydawanym przez Powiatowy Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, „Wokół Szkolnych Spraw” (ISNN 1733-084X; nr 10, luty 2012; nr 11, wrzesień 2012). Tekst składa się z dwóch części, każda wydrukowana w innym numerze czasopisma. Do zapoznania się z publikacją zachęcam nie tylko nauczycieli, lecz także uczniów, którzy podczas powtórki do matury z języka niemieckiego, mogą wybrać z zaprezentowanej listy wyrazy (związane z tematyką maturalną), które łatwiej im skojarzyć i zapamiętać, ponieważ są podobne do wyrazów w języku polskim.

Pobierz atrykuł cz. I
Pobierz artykuł cz. II