Lekcje otwarte języka niemieckiego

„Jak zachęcić ucznia do komunikacji w języku obcym. Metody aktywizujące w nauczaniu języka obcego”

Dnia 25.04.2013 r. prowadziłam lekcje otwarte języka niemieckiego w klasie 2L 2 oraz w klasie 3H. Na zajęcia zostali zaproszeni nauczyciele języków obcych z ZS nr 2 i z innych szkół. Jednym z gości była pani Hanna Leszyńska – doradca metodyczny nauczycieli języków obcych z PODN.

Podczas zajęć, na tablicy multimedialnej zostały zaprezentowane nagrania filmowe uczniów, wykonane wcześniej w ramach projektu i odnoszące się do tematów lekcji otwartych. Uczniowie, przygotowując wypowiedzi/dialogi (dotyczące nowego tematu lekcji) do scenariuszy filmowych, mogli korzystać z internetu, podręcznika i mojej pomocy. Wstępnie utworzone pisemne scenariusze nagrań zostały poddane korekcie pod kątem poprawności językowej. Jednakże w filmach pojawiały się również nowe (tzn. niesprawdzone) kwestie, które uczniowie dodali, nadając dialogom akcentu humorystycznego. Realizujący projekt filmowy uczniowie wykazali się kreatywnością i zaangażowaniem. Mimo popełnianych błędów językowych, czy też błędów w wymowie, udało się im pokonać bariery językowe w wypowiedzi ustnej. Poprzez wielokrotne nagrywanie tych samych scenek (w celu korekty) uczniowie utrwalali sobie powtarzane zwroty.

W klasie 2L2 tematem lekcji było „Nazywanie podstawowych chorób, dolegliwości i zaleceń ”, a zatem uczniowie przygotowali film prezentujący dialog w języku niemieckim – scenki „u lekarza”. W klasie 3H tematem lekcji była: „Rozmowa o pogodzie”. Uczennice przygotowały więc w swoich nagraniach scenki w języku niemieckim dotyczące pogody.

W pierwszej części lekcji zaprezentowałam na tablicy multimedialnej treści ww. tematów z podręcznika w formie e-booków. Wprowadzone w tej części słownictwo i zwroty zostały zastosowane w zdaniach, m.in. w minidialogach. W klasie 3H uczniowie wysłuchali również krótkiego nagrania z podręcznika i zapoznali się z wykonaną przez jedną z uczennic prezentację multimedialną, obejmującą słownictwo i zwroty w zakresie „pogody” w języku niemieckim wraz z tłumaczeniem na język polski. Aby nowe słownictwo mogło być utrwalone, a treści nagrań filmowych były zrozumiałe dla wszystkich odbiorców, przygotowałam i rozdałam kartki, z najważniejszymi słówkami i zwrotami użytymi w scenkach filmowych. Przed obejrzeniem filmów uczniowie czytali głośno słówka i zwroty z listy (wzgl. ze slajdów) ćwicząc przy tym ich wymowę. W klasie 2L2 wręczyłam wszystkim uczniom kserokopie poprawionej wersji dialogów z prezentowanego nagrania filmowego. Po obejrzeniu filmów uczniowie odpowiadali na moje pytania, stosując w swoich wypowiedziach wprowadzone na lekcji słownictwo i zwroty.

W klasie 3 H, korzystając z serwisu internetowego www.google.de , przedstawiłam na tablicy interaktywnej kartę pogody w Niemczech. Uczniowie mieli wypowiedzieć się na temat pogody we wskazywanym przeze mnie miejscu na mapie. To samo ćwiczenie zostało powtórzone z pogodową mapą Polski w wersji papierowej, która została umieszczona na tablicy w klasie.

Lekcje pokazowe miały zainspirować nauczycieli obserwujących zajęcia do stosowania zaprezentowanych metod aktywizujących w pracy na lekcji języka obcego tak, by nauka języka nie kojarzyła się wyłącznie z pracą z podręcznikiem, lecz była również zabawą, dzięki czemu wiedza staje się lepiej przyswajalna, a nauczanie bardziej efektywne.

A oto niektóre z filmików i slajdów zaprezentowanych podczas lekcji otwartych.

bprzycisk bprzycisk2