A K T U A L N O ¦ C I    

 16 listopada – Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Międzynarodowy Dzień Tolerancji to ¶więto obchodzone corocznie  16 listopada. Konferencja Generalna UNESCO w 1995 roku przyjęła Deklarację Zasad Tolerancji. Samo ¶więto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1995 rok  z inicjatywy UNESCO...
 Zebrania z rodzicami i konsultacje z nauczycielami

14 listopada 2017 r. (wtorek) zapraszamy rodziców na zebrania z wychowawcami klas. Po spotkaniach klasowych będzie możliwo¶ć konsultacji rodziców z pozostałymi nauczycielami ucz±cymi w Zespole Szkół nr 2.

 XXXI Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej
8 listopada 2017 r. o godz. 9.00 odbył się etap szkolny  XXXI Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej. Tematem przewodnim olimpiady w tym roku szkolnym jest „Wyzwania współczesnego rynku pracy.”   W zawodach szkolnych wzięło udział 92 uczniów naszej szkoły z klas: IV E,  III E , II E,  I E . Uczniowie  sprawdzali stan swojej wiedzy i umiejętno¶ci z zagadnień ekonomicznych zgodnych z tematem olimpiady...
 Karaoke z dreszczykiem…
 Uroczysto¶ć z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 ZS nr 2 Szkoł± w Chmurze Microsoft

Więcej aktualno¶ci...

Statystyki aktualno¶ci...

Foto by ZS nr 2