Stargardzka droga do wolnośći   

Nasza Szkoła 31.V.2019r wzięła udział w konferencji "Stargardzka droga do wolnośći - 4.VI.1989r." zorganizowanej z okazji 30 rocznicy pierwszych częściowo wolnych wyborów Parlamentarnych. Organizatorami byli : Starosta Stargardzki oraz Prezydent Miasta Stargard. Konferencja gościła świadków tamtych wydarzeń a wśród nich m.in. Waldemara Gila, Edwarda Radziewicza, Artura Balazsa, oraz Romana Kierysa - liderów opozycji z przed 30 lat. Na widowni zasiadała licznie zgromadzona młodzież ze stargardzkich szkół, która mogła wysłuchać ciekawych relacji z ówczesnych wydarzeń, ale także zadawać pytania. Piątkowe spotkanie było świetną żywą lekcją historii dla młodego pokolenia, które żyje w wolnej Polsce. Była to także rozmowa o ideałach, wartościach i postawach ludzi, z których warto brać przykład. Opiekunowie - Magdalena Lipnicka, Małgorzata Makowska, Uczestnicy z ZS2 - klasy 3L2, 3I.
ilo odson: 50:)