Specma Sp. z o.o - wycieczka   

W piątek 24 maja młodzież z klas III, ucząca się w zawodach technik logistyk i technik spedytor, wzięła udział w wizycie studyjnej  w firmie Specma Sp. z o.o. Uczniowie zwiedzili nową siedzibę firmy oraz poznali procesy  organizacji  i monitorowania  przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji, dystrybucji i magazynowania w tym nowoczesnym przedsiębiorstwie. 27 uczniów miało możliwość poznania jak w praktyce przebiega cały proces produkcyjny, mogli również poznać  kulturę pracy  oraz  oczekiwania firmy względem nowych pracowników działu logistyki do którego otrzymali  zaproszenie.  

Wycieczka w opinii uczniów i ich opiekunów była bardzo udana. Dała możliwość skonfrontowania wiedzy teoretycznej, nabywanej w szkole z praktyczną stroną działania firmy produkcyjnej. Szczególne podziękowania należą się Panu Bartoszowi Petrykowskiemu- Dyrektorowi Specma Poland za ciekawie przygotowany plan wizyty i opiekę w czasie jej trwania, oraz Pani Joannie Hajduk z Agencji Rozwoju Lokalnego za organizację całego przedsięwzięcia.
ilo odson: 100:)