Informacje dodatkowe    

Informacja dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe „STARY egzamin” w sesji czerwiec 2016

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z dnia  01.04.2016 r. w sprawie materiałów i  przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe „STARY” w sesji czerwiec  2016

 

Lp.

Zawód

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

1.

Technik ekonomista    341[02]

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

2.

Technik logistyk     342[04]

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

3.

Technik hotelarstwa    341[04]

kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

5.

 

Technik informatyk    312[01]

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Alicja Kulewska

Informacja dla zdających egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

„Nowy egzamin” sesja maj-lipiec 2016

Komunikat dyrektora CKE z dnia 25 kwietnia 2016 r.

Materiały i  przybory pomocnicze, które powinien mieć każdy zdający podczas egzaminu:

w części pisemnej

Lp.

Zawód

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

1.

Wszystkie kwalifikacje w zawodach: technik ekonomista, technik logistyk, technik informatyk, technik hotelarstwa, technik organizacji reklamy, technik handlowiec, technik spedytor

długopis ( pióro ) z czarnym tuszem

 ( atramentem )

kalkulator prosty ( umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, dzielenia, mnożenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb )

w części praktycznej

Lp.

Zawód/kwalifikacje

Wykaz materiałów i przyborów pomocniczych

1.

Technik organizacji reklamy A.26.

- długopis ( pióro ) z czarnym tuszem ( atramentem ), kalkulator prosty

2.

Technik spedytor A.28.

- długopis ( pióro ) z czarnym tuszem ( atramentem ), kalkulator prosty, ołówek, gumka, linijka, temperówka

5.

Technik logistyk A.30. A.31.

6.

Technik ekonomista A.35.

- długopis ( pióro ) z czarnym tuszem ( atramentem ), kalkulator prosty, ołówek, gumka, temperówka

7.

Technik hotelarstwa T.11.

- kalkulator prosty

 

Alicja Kulewska

 

 
ilość odsłon: 84:)