Terminy    

 

Harmonogram przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje

w zawodzie w roku 2018

Komunikat Dyrektora Centralnej Komisji egzaminacyjnej z dnia 10 sierpnia 2018 roku

 

Sesja styczeń-luty 2018

 

Część pisemna z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego:         11  stycznia  2018 r.

 

kwalifikacja     A.27. 

technik organizacji reklamy

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja     A.29. 

technik spedytor 

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja     A.32. 

technik logistyk 

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja     A.36.  

technik ekonomista

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja   E.14. 

technik informatyk

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja   T.12.  

technik hotelarstwa

zmiana ...

godzina ...

 

Część praktyczna  dla kwalifikacji z dokumentacją  „d”        10  stycznia  2018 r.

kwalifikacja      A.29. 

technik spedytor 

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja      A.32. 

technik logistyk 

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja     T.12.  

technik hotelarstwa

zmiana ...

godzina ...

 

Część praktyczna dla pozostałych kwalifikacji    „dk”

kwalifikacja     A.27. 

technik organizacji reklamy

16-19 stycznia 2018 r.

kwalifikacja     A.36.  

technik ekonomista

17-20 stycznia 2018 r.

kwalifikacja   E.14. 

technik informatyk

12-15 stycznia 2018 r.

 

Przekazanie przez OKE w Poznaniu  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie do Szkoły - 23 marca 2018 roku, dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe - 25 maja 2018 r.

 

Sesja czerwiec-lipiec  2018

 

Część pisemna z wykorzystaniem arkusza egzaminacyjnego:       19  czerwca 2018 r.

kwalifikacja     A.28. 

technik spedytor 

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja     A.30. 

technik logistyk 

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja     A.31. 

technik logistyk 

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja     A.35.  

technik ekonomista

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja   E.12. 

technik informatyk

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja   E.13.  

technik informatyk

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja   T.11.  

technik hotelarstwa

zmiana ...

godzina ...

 

 Część praktyczna  dla kwalifikacji z dokumentacją  „d”        26 czerwca  2018 r.

kwalifikacja     A.28. 

technik spedytor 

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja     A.30. 

technik logistyk 

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja     A.31. 

technik logistyk 

zmiana ...

godzina ...

kwalifikacja   T.11.  

technik hotelarstwa

zmiana ...

godzina ...

 

Część praktyczna dla pozostałych kwalifikacji „dk” i „wk”

kwalifikacja    A.35.  

technik ekonomista

27-30 czerwca 2018 r.

kwalifikacja    E.12.  

technik informatyk

28 czerwca - 04 lipca 2018 r

kwalifikacja   E.13. 

technik informatyk

28 czerwca - 04 lipca 2018 r

 

Przekazanie przez OKE w Poznaniu  świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie  do Szkoły – 31 sierpnia 2018 roku.

 
ilość odsłon: 820:)