Terminy    

Harmonogram egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

sesja  styczeń - luty  2019

 

 

Data / dzień

 

Godzina/

zmiana

 

Zawód

 

Sala

 

Ilość zdających

 

Klasa

 

 

 

 

 

 

 

10.01.2019 r.

 

60 minut

czwartek

godz.10:00

zmiana 1

Technik informatyk

E.12.

212

3

III I

godz.12:00

zmiana 2

Technik organizacji reklamy

A.27.

 

101

2

A

Technik spedytor

A.29.

28

IV S

Technik ekonomista

A.36.

 

225

27

IV E

Technik informatyk

E.13.

2

IV I

Technik hotelarstwa

T.12.

207

17

IV H

godz.14:00 zmiana 3

Technik logistyk

A.32.

101

27

IV L

Technik informatyk

E.14.

225

21

IV I

 

 

 

 

 

09.01.2019 r.

środa

 

9:00-11:00

1 zmiana 120 minut

Technik spedytor

A.28.  d

 

 

 

      207

 

9

 

IV S

9:00-11:30

1 zmiana

150 minut

Technik hotelarstwa

T.11. d

 

3

 

III H

13:00-15:00

2 zmiana

120 minut

Technik spedytor

A.29.  d

 

101

 

28

 

IV S

13:00-15:00

2 zmiana

120 minut

Technik logistyk

A.32. d

 

225

 

27

 

IV L

13:00-15:30

2 zmiana

150 minut

Technik hotelarstwa

T.12. d

 

207

 

17+1

 

IV H+A

16:00-18:00

3 zmiana

120 minut

Technik logistyk

A.30.

 

      207

 

9

 

III L

 

     14.01.2019 r

poniedziałek

 

 

 

 

 

 

 

8:00-10:30

1 zmiana

150 minut

 

 

 

 

 

Technik informatyk

E.14. dk

 

 

 

 

 

 

 

122

 

3

 

 

 

 

 

 

 

IV I

12:00-14:30

2 zmiana

150 minut

 

6

16:00-18:30

3 zmiana

150 minut

 

6

15.01.2019 r.

wtorek

8:00-11,30

3 zmiana

150 minut

 

6

 

 

17.01.2019 r.

czwartek

 

 

9:00-12:00

1 zmiana

180 minut

 

Technik ekonomista 

A.35.  dk

 

 

 

 

 

 

 

102

 

 

2

 

III E

15:00-18:00

2 zmiana

180 minut

 

 

 

Technik ekonomista 

A.36.  dk

 

9

 

     

 

 

        IV E

 

 

 

18,01.2019 r.

piątek

9:00-12:00

1 zmiana

180 minut

9

15:00-18:00

2 zmiana

180 minut

 

9

 

04.02.2019 r.

poniedziałek

 

.

 

8:00-10:30

1 zmiana

150 minut

 

Technik informatyk

E.12. wk

 

225

 

 

3

III I

12:00-10:30

1 zmiana

150 minut

Technik informatyk

E.13.  wk

204

 

         2

IV I

 Koordynator ds. egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie                                                                                                                         Alicja Kulewska
ilość odsłon: 576:)