Kryteria    

zdawalności na egzaminie zawodowym (starym)
  1. Etap pisemny
    • Część I - właściwa dla zawodu - 50% punktów możliwych do uzyskania,
    • Część II - wiadomości i umiejętności związane z zatrudnieniem i działalnością gospodarczą - 30% punktów możliwych do uzyskania.
  2. Etap praktyczny
    • Wykonanie zadania egzaminacyjnego - 75% punktów możliwych do uzyskania.
Zdawalności na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nowy)
  1. Część pisemny - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
  2. Część praktyczna - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania
Aby zdać egzamin zdający musi uzyskać co najmniej wyżej ustalone limity punktów z każdej części egzaminu etapu pisemnego oraz z etapu praktycznego.


ilość odsłon: 82:)