Kryteria    

Zdawalności na egzaminie potwierdzającym kwalifikacje w zawodzie (nowy)

  1. Część pisemna - co najmniej 50% punktów możliwych do uzyskania
  2. Część praktyczna - co najmniej 75% punktów możliwych do uzyskania

Aby zdać egzamin zdający musi uzyskać co najmniej wyżej ustalone limity punktów z każdej części egzaminu.
ilość odsłon: 268:)