Harmonogram    

           Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

sesja  czerwiec-lipiec  2020

 

Data / dzień

 

Godzina/

zmiana

 

Zawód

 

Sala

 

Ilość zdających

 

 Część  pisemna   Zespół Szkół nr 2   Technikum Zawodowe nr 2  im. M. Kopernika

23.06.2020 r.

Wtorek

 

10:00

Zmiana 1

 

60 minut

 

 

AU.20 Technik handlowiec

209

 

6

TG.12 Technik hotelarstwa

 

12

AU.22 Technik logistyk

202

 

20

206

 

20

208

 

19

AU..35 Technik ekonomista

203

 

14

204

 

13

EE.08  Technik informatyk

101

 

27

TG.12  Technik hotelarstwa

211

 

13

 

12:00

Zmiana 2

 

60 minut

 

A.22.Technik handlowiec

6

 

 

209

 

 

T.12 Technik hotelarstwa

14

A.29. Technik spedytor

25

 

101

A.36 Technik ekonomista

12

 

206

12

 

208

14:00

Zmiana 3

 

60 minut

 

A.32 Technik logistyk

15

 

202

15

 

203

15

 

204

E.14  Technik informatyk

24

 

101

 

Część  praktyczna  Zespół Szkół nr 2  Technikum Zawodowe nr 2   im. M. Kopernika

 

 

 

22.06.2020 r.

Poniedziałek

 

 

 

 

9:00

zmiana 1

 

120 minut

150 minut

 

 

 

 

 

AU.22 Technik logistyk

 

20

 

206P

 

 

20

 

208P

 

19

 

 

209P

 

A.31 Technik logistyk

 

1

 

TG.12 Technik hotelarstwa

 

26

 

101P

 

13:00

zmiana 2

 

120 minut

150 minut

 

 

 

 

 

A.29  Technik spedytor

 

25

 

225

 

A.32 Technik logistyk

 

45

 

101

 

T.12 Technik hotelarstwa

 

14

 

211

24.06.2020 r.

26.06.2020 r.’

Środa

Czwartek

Piątek

 

24.06. 2020

Zmiana 2

15:00-18:00

 

 

 

 

 

 

AU.35 Technik ekonomista

 

3

 

 

 

 

 

 

102P

25.06.2020

Zmiana 1

9:00-12:00

 

8

25.06.2020

Zmiana 2

15:00-18:00

 

8

26.06.2020

Zmiana 1

9:00-12:00

 

8

24.06.2020

Zmiana 2

12:00-14:30

 

 

 

 

 

E.14 Technik informatyk

 

6

 

 

 

 

 

122

24.06.2020

Zmiana 3

16:00-18:30

 

6

25.06.2020

Zmiana 1

8:00-10:30

 

6

25.06.2020

Zmiana 2

12:00-14:30

 

6

25.06.2020

Zmiana 1

9:00-12:00

 

A.22 Technik handlowiec

 

6

 

104

26.06.2020 r.

27.06.2020 r.

Piątek

Sobota

26.06.2020

Zmiana 2

15:00-18:00

 

 

 

 

A.36 Technik ekonomista

 

8

 

 

 

 

102

27.06.2020

Zmiana 1

9:00-12:00

 

8

27.06.2020

Zmiana 2

15:00-18:00

 

8

 

29.06.2020 r.

30.06.2020 r.

Poniedziałek

Wtorek

29.06.2020

Zmiana 1

8:00-10:30

 

 

 

AU.20 Technik handlowiec /sprzedawca

 

3

 

 

 

 

 

 

 

109P

29.06.2020

Zmiana 2

12:00-14:30

 

3

29.06.2020

Zmiana 3

16:00-18:30

 

3

30.06.2020

Zmiana 1

8:00-10:30

 

2

30.06.2020

Zmiana 2

12:00-14:30

 

2

29.06.2020

Zmiana 1

8:00-10:30

 

 

 

 

 

 

 

EE.08  Technik informatyk

 

3

 

 

 

 

 

 

219P

29.06.2020

Zmiana 2

12:00-14:30

 

6

29.06.2020

Zmiana 3

16:00-18:30

 

6

30.06.2020

Zmiana 1

8:00-10:30

 

6

30.06.2020

Zmiana 2

12:00-14:30

 

6

           

 
ilość odsłon: 143:)