Harmonogram    

    Harmonogram egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie

                    sesja  czerwiec - lipiec  2019

 

Data / dzień

Godzina/

zmiana

 

Zawód

 

Sala

Ilość zdających

 

Klasa

Część  pisemna          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.06.2019 r.

 

wtorek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

godzina

10:00

60 minut

Technik handlowiec

A.18

 

 

212

 

8

 

III  H

Technik informatyk

E.12

 

2

 

III I

 

 

Technik logistyk

AU.22

211

 

19

 

 

 

II L1 / II L2

209

 

19

208

 

20

Technik spedytor

A.28

101

 

25

 

III S

 

Technik ekonomista

AU.35

207

 

12

 

 

II E

206

 

12

Technik hotelarstwa

TG.12

214

 

20

 

II H

 

godzina

12:00

60 minut

 

 

Technik logistyk

A.31

 

211

 

17

 

 

 

 

III L1 / III L2

 

209

 

16

 

208

 

17

Technik informatyk

E.13

 

101

 

28

 

III I

godzina

14:00

60 minut

Technik informatyk

E.14

 

212

 

2

 

 

IV I

Część  praktyczna        

 

 

17.06.2019  r.

 

poniedziałek

 

9:00 – 11:00

zmiana 1

120 minut

 

 

 

Technik logistyk

AU.22

 

211

 

19

 

 

 

II L1 / II L2

 

209

 

19

 

208

 

20

 

Technik spedytor

A.28

 

 

101

 

25

 

III S

 

4

 

IV S

 

 

Technik logistyk

A.31

 

215

 

17

 

 

III L1 / III L2

 

207

 

16

 

219

 

17

.9:00 – 11:30

zmiana 1

150 minut.

Technik hotelarstwa

T.11

 

212

 

 

1

 

IV H

9:00 – 11:30

zmiana 1

150 minut.

Technik hotelarstwa

TG.12

 

214

 

20

 

IV H

.13:00-15:00

zmiana 2

120 minut

Technik spedytor

A.29

 

212

 

3

 

IV S

13:00-15:30

zmiana 2

150 minut

Technik hotelarstwa

T.12

 

214

 

4

 

IV H

25.06.2019 r.

 

wtorek.

9:00-12:00

zmiana 1

180 minut

Technik ekonomista

A.35

 

102

 

 

 

 

102

 

1

 

III E

15:00-18:00

zmiana 2

180 minut

 

 

 

Technik ekonomista

AU.35

 

8

 

 

 

 

II E

26.06.2019 r.

 

środa

9:00-12:00

zmiana 1

180 minut

 

8

15:00-18:00

zmiana 2

180 minut

 

8

8:00-10:30

zmiana 1

150 minut

 

 

 

Technik handlowiec

A.18

 

 

 

 

 

115

 

3

 

 

 

 

 

III H

12:00-14:30

zmiana 2

150 minut

 

3

16:00-18:30

zmiana 3

150 minut

 

2

 

 

27.06.2019 r.

 

czwartek

8:00-10:30

zmiana 1

150 minut

 

 

 

 

 

 

 

Technik informatyk

E.13

 

 

 

 

 

 

204

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III I

12:00-14:30

zmiana 2

150 minut

 

6

16:00-18:30

zmiana 3

150 minut

 

6

 

28.06.2019 r.

 

piątek

8:00-10:30

zmiana 1

150 minut

 

6

12:00-14:30

zmiana 2

150 minut

 

4

8:00-10:30

zmiana 1

150 minut

Technik informatyk

E.14

 

122

 

5

IV I

9:00-12:00

zmiana 1

180 minut

Technik ekonomista

A.36

 

102

 

1

IV E

 
ilość odsłon: 873:)