Wstęp    

Kwalifikacje zawodowe w poszczególnych kierunkach kształcenia

w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie

 

  podstawa programowa kształcenia w zawodach z marca 2017 r.

Zawód

Kwalifikacje

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje  w zawodzie

OBSZAR ADMINISTRACYJNO-USŁUGOWY

Technik ekonomista

331403

AU.35. Planowanie i prowadzenie działalności    w organizacji

pod koniec drugiego semestru II klasy

AU.36 Prowadzenie rachunkowości

po ukończeniu klasy czwartej

Technik logistyk

333107

AU.22. Obsługa magazynów

pod koniec drugiego semestru II klasy    

AU.32. Organizacja transportu

po ukończeniu klasy czwartej

Technik spedytor

333108

AU.31. Organizacja transportu oraz obsługa klientów i kontrahentów

po ukończeniu klasy czwartej

Technik handlowiec

522305

AU.20. Prowadzenie sprzedaży

pod koniec drugiego semestru klasy trzeciej

AU.25. Prowadzenie działalności handlowej

po ukończeniu klasy czwartej

OBSZAR ELEKTRYCZNO-ELEKTRONICZNY

Technik informatyk

351203

EE.08. Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci

pod koniec drugiego semestru III klasy    

EE.09. Programowanie, tworzenie  i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych

po ukończeniu klasy czwartej

OBSZAR TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNY

Technik hotelarstwa

422402

TG.12. Planowanie i realizacja usług w recepcji

pod koniec drugiego semestru II klasy

TG.13. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

po ukończeniu klasy czwartej

 

Kwalifikacje zawodowe w poszczególnych kierunkach kształcenia

w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie

                      ( Technikum Zawodowe 5-cio letnie, po szkole podstawowej )

 

podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 2019 r.

 

                          Zawód

Kwalifikacje

Egzaminy zawodowe

BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNA

 

Technik ekonomista

331403

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

pod koniec drugiego semestru  klasy  III

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych                                 i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

po pierwszym semestrze klasy V

Technik rachunkowości

433103

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych

i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

pod koniec drugiego semestru  klasy  III

EKA.07. Prowadzenie rachunkowości

po pierwszym semestrze klasy V

BRANŻA SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA

Technik logistyk

333107

SPL.01. Obsługa magazynów

pod koniec drugiego semestru klasy  III  

SPL.04. Organizacja transportu

po pierwszym semestrze klasy V

Technik spedytor

333108

SPL.05 Organizacja transportu oraz obsługa klientów                             i kontrahentów

po pierwszym semestrze klasy V

BRANŻA TELEINFORMATYCZNA

 

Technik informatyk

351203

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

pod koniec drugiego semestru klasy III   

INF.03. Tworzenie  i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

po pierwszym semestrze klasy V

BRANŻA HANDLOWA

Technik handlowiec

522305

HAN.01. Prowadzenie sprzedaży

pod koniec drugiego semestru klasy III

HAN.02. Prowadzenie działań handlowych

po pierwszym semestrze klasy V

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA

Technik hotelarstwa

422402

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

pod koniec drugiego semestru klasy III

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

po pierwszym semestrze klasy V

 

Kwalifikacje zawodowe w poszczególnych kierunkach kształcenia

w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie

 ( Branżowa Szkoła I Stopnia - 3 letnia, po szkole podstawowej )

 

podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 2019 r.

 

Zawód

Kwalifikacje

Egzaminy zawodowe

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA

Pracownik obsługi hotelowej

962907

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

czerwiec-lipiec w klasie III

BRANŻA SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA

Magazynier – logistyk

432106

 

SPL.01. Obsługa magazynów

czerwiec-lipiec w klasie III

 

Kwalifikacje zawodowe w poszczególnych kierunkach kształcenia

w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie

 ( Technikum Zawodowe 4-ro letnie, po gimnazjum )

 

podstawa programowa kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego 2019 r.

 

Zawód

Kwalifikacje

Egzaminy zawodowe

BRANŻA EKONOMICZNO-ADMINISTARCYJNA

 

Technik ekonomista

331403

EKA.04. Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej

pod koniec drugiego semestru         klasy II

EKA.05. Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych

po pierwszym semestrze klasy IV

BRANŻA SPEDYCYJNO-LOGISTYCZNA

Technik logistyk

333107

SPL.01. Obsługa magazynów

pod koniec drugiego semestru  klasy II

SPL.04. Organizacja transportu

po pierwszym semestrze klasy IV

Technik spedytor

333108

SPL.05. Organizacja transportu oraz obsługa klientów                                      i kontrahentów

po pierwszym semestrze klasy IV

BRANŻA TELEINFORMATYCZNA

 

Technik informatyk

351203

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych

pod koniec drugiego semestru  klasy  III    

INF.03. Tworzenie  i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych

po pierwszym semestrze klasy IV

BRANŻA HOTELARSKO-GASTRONOMICZNA

Technik hotelarstwa

422402

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

pod koniec drugiego semestru  klasy  II

HGT.06. Realizacja usług w recepcji

po pierwszym semestrze klasy IV

 

Opracowała:  Alicja Kulewska
ilość odsłon: 403:)