Komunikaty    

 1. Ogłoszone już zostały terminy pisemnych egzaminów maturalnych (także dodatkowych i poprawkowych) oraz czas ich trwania w tym roku szkolnym. Zajrzyj do HARMONOGRAMÓW.
 2. W dziale: "Tematy z języka polskiego" zamieszczony został wykaz tematów, spośród których należy wybrać jeden i na jego podstawie przygotować się do prezentacji (czyli ustnej części egzaminu maturalnego z języka polskiego – dotyczy absolwentów „STAREJ MATURY” ).
 3. Osoba, która zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego składa deklarację przystąpienia do egzaminu (pobierz załącznik 1a – N)
 4. Termin składania deklaracji:
  • Deklaracja wstępna - w terminie do 30 września
  • Deklaracja ostateczna - w terminie do 7 lutego
  • Absolwenci z ubiegłych lat nie muszą składać deklaracji wstępnej.
 5. Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie opublikował komunikat w sprawie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego w bieżącym roku szkolnym. (pobierz załącznik 2)
 6. Komunikat o egzaminie maturalnym z informatyki 2017. (pobierz załącznik 3)
 7. Komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych. (pobierz załącznik 4)ilość odsłon: 477:)