Bibliografia i plan    

WYMAGANIA DOTYCZĄCE

BIBLIOGRAFII I PLANU PREZENTACJI MATURALNEJ

 

  1. Ostateczny termin złożenia bibliografii do Dyrektora Szkoły mija 4.04.2015 r.
  2. Uczniowie składają bibliografię w sekretariacie szkoły (wcześniej mają obowiązek skonsultować ją z nauczycielem polonistą).
  3. Bibliografia (2 egzemplarze umieszczone w koszulce foliowej) obejmuje jedną stronę formatu A4, musi mieć postać wydruku komputerowego lub maszynopisu      i być zgodna ze szkolnym wzorem.
  4. Materiały pomocnicze, które uczeń zamierza wykorzystać podczas prezentacji ustnej, należy zgłosić w bibliografii i przynieść ze sobą na egzamin.
  5. Jeśli do odtworzenia materiałów pomocniczych niezbędne są środki techniczne, uczeń zgłasza ten fakt w bibliografii i najpóźniej dzień przed egzaminem sprawdza możliwość odtworzenia tych materiałów na szkolnym sprzęcie.
    1. Uczeń może na egzaminie skorzystać z własnych środków technicznych.
  6. Jeśli uczeń zamierza skorzystać w czasie egzaminu z planu prezentacji, powinien wcześniej skonsultować go z nauczycielem  polonistą.
  7. Plan obejmuje jedną stronę formatu A4 i powinien być napisany zgodnie ze szkolnym wzorem opracowanym na podstawie Informatora maturalnego z języka polskiego.
  8. Uczeń nie ma obowiązku wcześniejszego składania planu prezentacji (przynosi go na egzamin), jednak w przypadku, gdy nie jest on zgodny z ww. wymaganiami – zespół egzaminacyjny nie wyrazi zgodny na korzystanie z niego.

 

Bibliografia
Plan prezentacji
Opis bibliograficzny
ilość odsłon: 755:)