Szkolny zestaw programów    

Szkolny zestaw programów nauczania

obowiązujący od 1 września roku szkolnego 2018/2019

dla klas I – IV

 

Przedmiot

NR

progra-mu

Autor

Program wybrany

lub zmodyfikowany

przez nauczyciela

AUTORSKIE PROGRAMY WYCHOWAWCZE - propozycje

Zajęcia z wychowawcą

1a

Marzena Orłowska

Anna Pita

Program autorski: Dojrzewanie do tolerancji.  1.09.2003

1b

Marzena Orłowska

Program autorski: Dojrzewanie do odpowiedzialności. 1.09.2004

1c

Małgorzata Makowska

Program autorski: Kobieta – puch marny?  1.09.2005

1d

Monika Walewska - Dębrowska

Program autorski: Akceptuję siebie i moją rodzinę. 1.09.2005

1e

Jolanta Stępczyńska

Program autorski: „Odpowiedzialny start”. 10.09.2010 r.

1f

Joanna Piskorz

Program autorski: „JAK CIĘ WIDZĄ, TAK CIĘ PISZĄ.”. 1.09.2012

1g

Katarzyna Działoszewska – Rozbiegalska

Magdalena Lipnicka

Program autorski: „ Kto Ty jesteś ?” . 15.09.2015

1h

Alicja Grydziuszko

Program autorski: „ Człowiekiem być”. 01.09.2017

1i

Alicja Grydziuszko

Program autorski: „ Nie bądź obojetny” . 01.09.2017

Zajęcia pozalekcyjne

1j

Katarzyna Kapuścińska

Program autorski: Fitness – aktywnośc dla każdego”. 01.09.2017

1k

Mariusz Stencel

Program autorski: „Normalizaca wagi” 01.09.2018

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2

zawód: technik ekonomista (klasa: I – IV E)

Język polski

1

Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel

Anna Równy

Język polski: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; seria: Ponad słowami.

Język angielski

2

Joanna Sosnowska

Maria Małgorzata Wieruszewska

Jan  Naunton. Alina Łubecka, Beata Polit

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Program nauczania języka angielskiego. IV etap edukacyjny, poziom IV.1

 

Matura Explorer, Solutions , Password

Język niemiecki

3

Ewa Muszyńska

Program nauczania języka niemieckiego. IV etap edukacyjny, poziom IV.1.

Historia

5

Bogumiła Burda

Bohdan Halczak

Roman M. Józefiak

Anna Roszak

Małgorzata Szymczak

Historia: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; seria: Odkrywamy na nowo.

Wiedza o społeczeństwie

6

Antonina Telicka-Bonecka

Jarosław Bonecki

Wiedza o społeczeństwie: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy;

seria: Odkrywamy na nowo..

Podstawy przedsiębiorczości

7

Marek Niesłuchowski

Krok w przedsiębiorczość: program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników. Warszawa 2016.

Geografia

8

Ewa Maria Tuz

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii.

Geografia rozszerzona

8r

Ewa Maria Tuz

Dawid Szczypiński

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii – 1,2,3

Biologia

9

Marek Kaczmarzyk

Biologia na czasie: program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Chemia

10

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

To jest chemia: program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Fizyka

11

Barbara Sagnowska

Maria Fiałkowska

Świat fizyki: program nauczania fizyki. Szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy.

Matematyka

12

Dorota Ponczek

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Matematyka rozszerzona

12r

Dorota Ponczek

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Informatyka

13

Edward Krawczyński

Zbigniew Talaga

Maria Wilk

Informatyka nie tylko dla uczniów: program nauczania. Zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna.

Wychowanie fizyczne

14

Agnieszka Sawa

Agnieszka Świerczyńska

Autorski program wychowania fizycznego – Całe życie w ruchu.

Edukacja dla bezpieczeństwa

15

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie: program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych.

Religia

16

Komisja Wychowania Katolickiego

Świadek Chrystusa. Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii.

Etyka

17

Paweł Kołodziński

Etyka: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych; seria Odkrywamy na nowo.

Wychowanie do życia w rodzinie

18

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie: program nauczania dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych. Kraków 2012 r.

Historia i społeczeństwo

– przedmiot uzupełniający

19

M. Wiktorowski

P. Wasilewski

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego -  Historia i społeczeństwo.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

20

Edyta Kozieł

Barbara Smoleńska

Danuta Ślęzak

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK EKONOMISTA 331403

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Warszawa 2012

 

( dla klasy I i II)

Kompetencje społeczne
i organizacja pracy zespołów

Przedsiębiorca

w gospodarce rynkowej

Obsługa biura

Działalność marketingowa przedsiębiorcy

Gospodarowanie zasobami majątku i środkami finansowymi

Statystyka i analiza ekonomiczna

Język angielski lub język niemiecki  branży ekonomicznej

Rachunkowość finansowa

Kadry i płace

Biuro rachunkowe

Przedsiębiorca

w gospodarce rynkowej

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK EKONOMISTA 331403

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Warszawa 2012

 

 (dla klas III– IV )

Statystyka i analiza ekonomiczna

Język angielski lub język niemiecki  w branży ekonomicznej

Rachunkowość finansowa

Działalność przedsiębiorstwa

Kadry i płace

Biuro rachunkowe

Praktyka zawodowe

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2

zawód: technik hotelarstwa (klasa: I – IV H)

Język polski

1

Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel

Anna Równy

Język polski: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; seria: Ponad słowami.

Język angielski

2

Joanna Sosnowska

Maria Małgorzata Wieruszewska

Jan  Naunton. Alina Łubecka, Beata Polit,

Marta Rosińska.  Lynda Edwards

Program nauczania języka angielskiego. IV etap edukacyjny, poziom IV.1

 

Matura Explorer, Solutions, Password

Język niemiecki

3

Ewa Muszyńska

Program nauczania języka niemieckiego. IV etap edukacyjny, poziom IV.1.

Język hiszpański

29

Agnieszka Dudziak

Piotr Przystanowicz

Program nauczania języka hiszpańskiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wiedza o kulturze

4

Adela Prochyra

Wiedza o kulturze: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych; seria: Ciekawi świata.

Historia

5

Bogumiła Burda

Bohdan Halczak

Roman M. Józefiak

Anna Roszak

Małgorzata Szymczak

Historia: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; seria: Odkrywamy na nowo.

Wiedza o społeczeństwie

6

Antonina Telicka-Bonecka

Jarosław Bonecki

Wiedza o społeczeństwie: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy;

seria: Odkrywamy na nowo..

Podstawy przedsiębiorczości

7

Marek Niesłuchowski

Krok w przedsiębiorczość: program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników. Warszawa 2016.

Geografia

8

Ewa Maria Tuz

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii.

Geografia rozszerzona

8r

Ewa Maria Tuz

Dawid Szczypiński

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii – 1,2,3

Biologia

9

Marek Kaczmarzyk

Biologia na czasie: program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Chemia

10

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

To jest chemia: program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Fizyka

11

Barbara Sagnowska

Maria Fiałkowska

Świat fizyki: program nauczania fizyki. Szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy.

Matematyka

12

Dorota Ponczek

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Matematyka rozszerzona

12r

Dorota Ponczek

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Informatyka

13

Edward Krawczyński

Zbigniew Talaga

Maria Wilk

Informatyka nie tylko dla uczniów: program nauczania. Zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna.

Wychowanie fizyczne

14

Agnieszka Sawa

Agnieszka Świerczyńska

Autorski program wychowania fizycznego – Całe życie w ruchu.

Edukacja dla bezpieczeństwa

15

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie: program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych.

Religia

16

Komisja Wychowania Katolickiego

Świadek Chrystusa. Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii.

Etyka

17

Paweł Kołodziński

Etyka: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych; seria Odkrywamy na nowo.

Wychowanie do życia w rodzinie

18

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie: program nauczania dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych. Kraków 2012 r.

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

19

M. Wiktorowski

P. Wasilewski

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego -  Historia i społeczeństwo.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

21

Barbara Cymańska-Garbowska

Danuta Witrykus

Grzegorz Wolak

wyłącznie w klasie I i II

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

wyłącznie w klasie I i II

Organizacja pracy w hotelarstwie

 

Działalność recepcji

Usługi żywieniowe w hotelarstwie

Marketing usług hotelarskich

Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

Język angielski lub niemiecki
 w hotelarstwie

Techniki pracy w hotelarstwie

Obsługa konsumenta

Obsługa informatyczna

w hotelarstwie

Praktyki zawodowe

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2

zawód: technik handlowiec (klasa: I – III Hn)

Język polski

1

Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel

Anna Równy

Język polski: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; seria: Ponad słowami.

Język angielski

2

Joanna Sosnowska

Maria Małgorzata Wieruszewska

Jan  Naunton. Alina Łubecka, Beata Polit,

Marta Rosińska. Lynda Edwards

Program nauczania języka angielskiego. IV etap edukacyjny, poziom IV.1

 

Matura Explorer , Solutions , Password

Język niemiecki

3

Ewa Muszyńska

Program nauczania języka niemieckiego. IV etap edukacyjny, poziom IV.1.

Język hiszpański

29

Agnieszka Dudziak

Piotr Przystanowicz

Program nauczania języka hiszpańskiego dla szkół ponadgimnazjalnych.

Wiedza o kulturze

4

Adela Prochyra

Wiedza o kulturze: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych; seria: Ciekawi świata.

Historia

5

Bogumiła Burda

Bohdan Halczak

Roman M. Józefiak

Anna Roszak

Małgorzata Szymczak

Historia: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; seria: Odkrywamy na nowo.

Wiedza o społeczeństwie

6

Antonina Telicka-Bonecka

Jarosław Bonecki

Wiedza o społeczeństwie: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy;

seria: Odkrywamy na nowo..

Podstawy przedsiębiorczości

7

Marek Niesłuchowski

Krok w przedsiębiorczość: program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników. Warszawa 2016.

Geografia

8

Ewa Maria Tuz

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii.

Geografia rozszerzona

8r

Ewa Maria Tuz

Dawid Szczypiński

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii – 1,2,3

Biologia

9

Marek Kaczmarzyk

Biologia na czasie: program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Chemia

10

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

To jest chemia: program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Fizyka

11

Barbara Sagnowska

Maria Fiałkowska

Świat fizyki: program nauczania fizyki. Szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy.

Matematyka

12

Dorota Ponczek

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Matematyka rozszerzona

12r

Dorota Ponczek

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Informatyka

13

Edward Krawczyński

Zbigniew Talaga

Maria Wilk

Informatyka nie tylko dla uczniów: program nauczania. Zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna.

Wychowanie fizyczne

14

Agnieszka Sawa

Agnieszka Świerczyńska

Autorski program wychowania fizycznego – Całe życie w ruchu.

Edukacja dla bezpieczeństwa

15

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie: program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych.

Religia

16

Komisja Wychowania Katolickiego

Świadek Chrystusa. Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii.

Etyka

17

Paweł Kołodziński

Etyka: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych; seria Odkrywamy na nowo.

Wychowanie do życia w rodzinie

18

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie: program nauczania dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych. Kraków 2012 r.

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

19

M. Wiktorowski

P. Wasilewski

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego -  Historia i społeczeństwo.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

22

Maria Michalak, Małgorzata Sienna

wyłącznie w klasie I i II

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

wyłącznie w klasie I i II

Towar jako przedmiot handlu

 

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK HANDLOWIEC 522305

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Warszawa 2012

Organizacja i techniki sprzedaży

 

Obsługa klientów

 

Marketing w działalności handlowej

Przedsiębiorca w handlu

Język niemiecki  w działalności handlowej

Sprzedaż towarów

Symulacyjna firma handlowa

Praktyki zawodowe

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2

zawód: technik informatyk (klasa: I – IV i)

Język polski

1

Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel

Anna Równy

Język polski: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; seria: Ponad słowami.

Język angielski

2

Joanna Sosnowska

Maria Małgorzata Wieruszewska

Jan  Naunton. Alina Łubecka, Beata Polit.

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Program nauczania języka angielskiego. IV etap edukacyjny, poziom IV.1

 

Matura Explorer, Solutions , Password

Język niemiecki

3

Ewa Muszyńska

Program nauczania języka niemieckiego. IV etap edukacyjny, poziom IV.1.

Wiedza o kulturze

4

Adela Prochyra

Wiedza o kulturze: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych; seria: Ciekawi świata.

Historia

5

Bogumiła Burda

Bohdan Halczak

Roman M. Józefiak

Anna Roszak

Małgorzata Szymczak

Historia: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; seria: Odkrywamy na nowo.

Wiedza o społeczeństwie

6

Antonina Telicka-Bonecka

Jarosław Bonecki

Wiedza o społeczeństwie: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy;

seria: Odkrywamy na nowo..

Podstawy przedsiębiorczości

7

Marek Niesłuchowski

Krok w przedsiębiorczość: program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników. Warszawa 2016.

Geografia

8

Ewa Maria Tuz

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii.

Geografia rozszerzona

8r

Ewa Maria Tuz

Dawid Szczypiński

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii – 1,2,3

Biologia

9

Marek Kaczmarzyk

Biologia na czasie: program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Chemia

10

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

To jest chemia: program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Fizyka

11

Barbara Sagnowska

Maria Fiałkowska

Świat fizyki: program nauczania fizyki. Szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy.

Fizyka rozszerzona

11r

Barbara Sagnowska

Maria Fiałkowska

Z fizyką w przyszłość. Szkoły ponadgimnazjalne, zakres rozszerzony.

Matematyka rozszerzona

12r

Dorota Ponczek

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Informatyka

13

Jarosław Składowski

Informatyka Europejczyka :  program nauczania informatyki w szkole ponadgimnazjalnej. Zakres podstawowy.

Informatyka rozszerzona

13r

Grażyna Koba

Informatyka – program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych (zakres rozszerzony).

Wychowanie fizyczne

14

Agnieszka Sawa

Agnieszka Świerczyńska

Autorski program wychowania fizycznego – Całe życie w ruchu.

Edukacja dla bezpieczeństwa

15

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie: program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych.

Religia

16

Komisja Wychowania Katolickiego

Świadek Chrystusa. Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii.

Etyka

17

Paweł Kołodziński

Etyka: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych; seria Odkrywamy na nowo.

Wychowanie do życia w rodzinie

18

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie: program nauczania dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych. Kraków 2012 r.

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

 

19

M. Wiktorowski

P. Wasilewski

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego -  Historia i społeczeństwo.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

23

 

 

 

Tomasz Klekot

Zbigniew Sobór

Sławomir Torbus

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomasz Klekot

Zbigniew Sobór

Sławomir Torbus

 

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK INFORMATYK, 351203

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Warszawa 2012

 

( dla klasy I i II )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK INFORMATYK, 351203

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Warszawa 2012

 

( dla klas III – IV )

Kompetencje społeczne
 i organizacja pracy zespołów

Działalność gospodarcza

Urządzenia techniki komputerowej

Systemy operacyjne

Lokalne sieci komuterowe

Systemy baz danych

Witryny i aplikacje internetowe

Język angielski zawodowy w branży informatycznej

Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych

Projektowanie baz danych

Tworzenie stron i aplikacji internetowych

Systemy operacyjne

Urządzenia techniki komputerowej

Sieci komputerowe

Witryny i aplikacje internetowe

Systemy baz danych

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

Język angielski zawodowy w branży informatycznej

Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Administracja bazami danych

Programowanie aplikacji internetowych

CATIA – nowoczesny system projektowania przestrzennego CAD – innowacja podagogiczna

Praktyki zawodowe

 

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2

zawód: technik logistyk (klasa: I – IV L)

Język polski

1

Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel

Anna Równy

Język polski: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; seria: Ponad słowami.

Język angielski

2

Joanna Sosnowska

Maria Małgorzata Wieruszewska

Jan  Naunton. Alina Łubecka, Beata Polit.

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Program nauczania języka angielskiego. IV etap edukacyjny, poziom IV.1

 

Matura Explorer, Solutions, Password

Język niemiecki

3

Ewa Muszyńska

Program nauczania języka niemieckiego. IV etap edukacyjny, poziom IV.1.

Język rosyjski

26

M. Wiatr – Kmieciak

S. Wujec

Program nauczania języka rosyjskiego. IV etap edukacyjny, poziom IV.0.

Wiedza o kulturze

4

Adela Prochyra

Wiedza o kulturze: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych; seria: Ciekawi świata.

Historia

5

Bogumiła Burda

Bohdan Halczak

Roman M. Józefiak

Anna Roszak

Małgorzata Szymczak

Historia: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; seria: Odkrywamy na nowo.

Wiedza o społeczeństwie

6

Antonina Telicka-Bonecka

Jarosław Bonecki

Wiedza o społeczeństwie: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy;

seria: Odkrywamy na nowo..

Podstawy przedsiębiorczości

7

Marek Niesłuchowski

Krok w przedsiębiorczość: program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników. Warszawa 2016.

Geografia

8

Ewa Maria Tuz

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii.

Geografia rozszerzona

8r

Ewa Maria Tuz

Dawid Szczypiński

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii – 1,2,3

Biologia

9

Marek Kaczmarzyk

Biologia na czasie: program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Chemia

10

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

To jest chemia: program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Fizyka

11

Barbara Sagnowska

Maria Fiałkowska

Świat fizyki: program nauczania fizyki. Szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy.

Matematyka

12

Dorota Ponczek

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Matematyka rozszerzona

12r

Dorota Ponczek

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Informatyka

13

Edward Krawczyński

Zbigniew Talaga

Maria Wilk

Informatyka nie tylko dla uczniów: program nauczania. Zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna.

Wychowanie fizyczne

14

Agnieszka Sawa

Agnieszka Świerczyńska

Autorski program wychowania fizycznego – Całe życie w ruchu.

Edukacja dla bezpieczeństwa

15

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie: program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych.

Religia

16

Komisja Wychowania Katolickiego

Świadek Chrystusa. Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii.

Etyka

17

Paweł Kołodziński

Etyka: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych; seria Odkrywamy na nowo.

Wychowanie do życia w rodzinie

18

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie: program nauczania dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych. Kraków 2012 r.

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

19

M. Wiktorowski

P. Wasilewski

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego -  Historia i społeczeństwo.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

24

Donata Andrzejczak

Ewa Litewka

Anna Wawruch-Lis

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK LOGISTYK 333107

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Warszawa 2012 r.

 

( dla klasy I i II )

 

Kompetencje społeczne i organizacja pracy zespołów

Gospodarka magazynowa

Działalność gospodarcza

Magazyny produkcyjne

Magazyny dystrybucyjne

Logistyka transportu

Usługi logistyczno - transportowe

Język angielski w logistyce

Procesy magazynowe

Organizacja prac magazynowych

Procesy transportowe

Procesy magazynowo - spedycyjne

Przedsiębiorstwo logistyczne w gospodarce rynkowej

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK LOGISTYK 333107

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Warszawa 2012 r.

 

( dla klas III – IV  )

 

Logistyka w procesach produkcji

Zapasy i magazynowanie

Dystrybucja

Procesy transportowe w logistyce

Logistyka zaopatrzenia i produkcji

Planowanie produkcji i dystrybucji

Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Język angielski lub niemiecki  w logistyce

Usługi transportowo-spedycyjne

Obsługa jednostek zewnętrznych

Planowanie przepływu zasobów i informacji

Praktyki zawodowe

TECHNIKUM ZAWODOWE NR 2

zawód: technik spedytor (klasa: I – IV S)

Język polski

1

Eliza Kostrzewa

Małgorzata Chmiel

Anna Równy

Język polski: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; seria: Ponad słowami.

Język angielski

2

Joanna Sosnowska

Maria Małgorzata Wieruszewska

Jan  Naunton. Alina Łubecka, Beata Polit.

Marta Rosińska, Lynda Edwards

Program nauczania języka angielskiego. IV etap edukacyjny, poziom IV.1

 

Matura Explorer, Solutions, Password

Język niemiecki

3

Ewa Muszyńska

Program nauczania języka niemieckiego. IV etap edukacyjny, poziom IV.1.

Wiedza o kulturze

4

Adela Prochyra

Wiedza o kulturze: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych; seria: Ciekawi świata.

Historia

5

Bogumiła Burda

Bohdan Halczak

Roman M. Józefiak

Anna Roszak

Małgorzata Szymczak

Historia: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy; seria: Odkrywamy na nowo.

Wiedza o społeczeństwie

6

Antonina Telicka-Bonecka

Jarosław Bonecki

Wiedza o społeczeństwie: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podstawowy;

seria: Odkrywamy na nowo..

Podstawy przedsiębiorczości

7

Marek Niesłuchowski

Krok w przedsiębiorczość: program nauczania podstaw przedsiębiorczości w zakresie podstawowym dla techników. Warszawa 2016.

Geografia

8

Ewa Maria Tuz

Program nauczania geografii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii.

Geografia rozszerzona

8r

Ewa Maria Tuz

Dawid Szczypiński

Program nauczania geografii w zakresie rozszerzonym dla szkół ponadgimnazjalnych – Oblicza geografii – 1,2,3

Biologia

9

Marek Kaczmarzyk

Biologia na czasie: program nauczania biologii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Chemia

10

Romuald Hassa

Aleksandra Mrzigod

Janusz Mrzigod

To jest chemia: program nauczania chemii w zakresie podstawowym dla szkół ponadgimnazjalnych.

Fizyka

11

Barbara Sagnowska

Maria Fiałkowska

Świat fizyki: program nauczania fizyki. Szkoły ponadgimnazjalne, zakres podstawowy.

Matematyka

12

Dorota Ponczek

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Matematyka rozszerzona

12r

Dorota Ponczek

MATeMAtyka. Program nauczania matematyki dla szkół ponadgimnazjalnych kończących się maturą.

Informatyka

13

Edward Krawczyński

Zbigniew Talaga

Maria Wilk

Informatyka nie tylko dla uczniów: program nauczania. Zakres podstawowy, szkoła ponadgimnazjalna.

Wychowanie fizyczne

14

Agnieszka Sawa

Agnieszka Świerczyńska

Autorski program wychowania fizycznego – Całe życie w ruchu.

Edukacja dla bezpieczeństwa

15

Jarosław Słoma

Żyję i działam bezpiecznie: program nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w szkołach ponadgimnazjalnych.

Religia

16

Komisja Wychowania Katolickiego

Świadek Chrystusa. Katecheza świadectwa wiary. Program nauczania religii.

Etyka

17

Paweł Kołodziński

Etyka: program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych; seria Odkrywamy na nowo.

Wychowanie do życia w rodzinie

18

Teresa Król

Wędrując ku dorosłości. Wychowanie do życia w rodzinie: program nauczania dla klas I-III szkół ponadgimnazjalnych. Kraków 2012 r.

Historia i społeczeństwo – przedmiot uzupełniający

19

M. Wiktorowski

P. Wasilewski

Program nauczania przedmiotu uzupełniającego -  Historia i społeczeństwo.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

27

Ewelina Gorczyca

Artur Gontarz

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK SPEDYTOR 333108

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Warszawa 2012

 

( dla klasy I i II )

 

Kompetencje społeczne
 i organizacja pracy zespołów

Działalność gospodarcza

Transport i spedycja

Środki transportu

Opakowania i jednostki transportowe

Prawo i ubezpieczenia
w transporcie

Marketing i negocjacje

Podstawy logistyki
i magazynowania

Język niemiecki lub angielski

 w działalności spedycyjnej

Zarządzanie działalnością transportową i spedycyjną

Ekonomika transportu

Statystyka

Techniki biurowe i informatyczne

Podstawy organizacji przedsiębiorstwa transportowo - spedycyjnego

 

PROGRAM NAUCZANIA DLA ZAWODU

TECHNIK SPEDYTOR 333108

O STRUKTURZE PRZEDMIOTOWEJ

Warszawa 2012

 

( dla klas III – IV  )

 

Podstawy transportu i spedycji

Przewóz ładunków

Podstawy prawa transportowego

Język niemiecki lub angielski

 w działalności spedycyjnej

Organizacja transportu i spedycji

Obsługa działalności spedycyjnej

Statystyka

Technika biurowa

Praktyka zawodowe

 
ilość odsłon: 608:)