Praktyki zawodowe    

w roku szkolnym 2017/2018

Praktyka od …

Praktyka do …

Klasa

18.09.2017 r.

06.10.2017 r.

III E

09.10.2017 r.

06.11.2017 r.

III H

06.11.2017 r.

24.11.2017 r.

II E

13.11.2017 r.

17.11.2017 r.

 

II H

zawód: technik hotelarstwa

11.12.2017 r.

15.12.2017 r.

08.01.2018 r.

12.01.2018 r.

12.02.2018 r.

16.02.2018 r.

27.11.2017 r.

22.12.2017 r.

III L

05.02.2018 r.

02.03.2018 r.

III I

12.02.2018 r.

09.03.2018 r.

III S

 

Wymiar praktyki zawodowej:
ilość odsłon: 972:)