Przydział czynności dodatkowych    

ROK SZKOLNY

2019/2020

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI – Magdalena Bryła, Magdalena Blumowska, Anna Labuda – Kleczewska

STARSZY INFORMATYK – Jacek Podgórski

PROWADZENIE KRONIKI SZKOŁY – Małgorzata Makowska

KOORDYNATOR ds. REKRUTACJI – Jolanta Stępczyńska

KOORDYNATOR ds. EGZAMINU MATURALNEGO – Katarzyna Radoń

KOORDYNATOR ds. EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – Alicja Kulewska

KOORDYNATOR ds. BEZPIECZEŃSTWA – Dorota Pelc

KOORDYNATOR diagnoz efektów edukacyjnych uczniów – Alicja Kulewska

KOORDYNATOR ds. KONTROLI ZARZĄDCZEJ – Jolanta Stępczyńska

ZESPÓŁ ds. ankiet związanych z kontrolą zarządczą –  Joanna Walczak, Maria Mizera

ZESPÓŁ ds. opracowania planu pracy szkoły – Joanna Romańczuk, Urszula Niegierysz, Dorota Pelc

LIDER WDN – Alicja Kulewska

 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE:

Zespół przedmiotów humanistycznych – Urszula Niegierysz

Zespół matematyki, fizyki, chemii – Agnieszka Lewandowska

Zespół języków obcych – Magdalena Blumowska

Zespół przedmiotów zawodowych  – Sylwia Wołkowicz - Jaszczuk

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY- Dorota Pelc, wszyscy wychowawcy klas

KOMISJA INWENTARYZACYJNA – Jolanta Stępczyńska, Joanna Piskorz

KOMISJA LIKWIDACYJNA – Krystyna Wiśniewska

KOMISJA UCHWAŁ – Marzanna Wiśniewska

ZESPÓŁ ds. PROMOCJI SZKOŁY–  Małgorzata Makowska, Jacek Podgórski, Sylwia Wołkowicz – Jaszczuk, Agata Starzycka, Agnieszka Kokolus, Katarzyna Działoszewska – Rozbiegalska, Maciej Łapa, Sylwia Alankiewicz, Arleta Kosiedowska, Anna Siurnicka.

KOMISJA STYPENDIALNA – Katarzyna Radoń

KOMISJA STATUTOWA – Małgorzata Makowska

Pisanie protokołów z Rad Pedagogicznych  – Marzena Orłowska, Magdalena Lipnicka, Teresa Moszczyńska, Ewa Boguszewska - Kukuć

Układanie planu dyżurów  nauczycieliJoanna Walczak, Alicja Grydziuszko

Opiekun Pocztu Sztandarowego – Przemysław Janik

Składka młodzieży na ubezpieczenie i Radę Rodziców – Dorota Pelc

Radiowęzeł – Jacek Podgórski, Tomasz Chmielewski

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) aktualizacja– Bogdan Basiak

SIO –  Ewa Kisiel, Sylwia Czubala

Opracowanie Terminarza na rok szkolny 2019/2020: Katarzyna Radoń, Bogdan Basiak

Badanie losów absolwentówElżbieta Żwirko – Kujawiak,  Iwona Gniazdowska, Agnieszka Nowacka

INSPEKTOR BHP – Jerzy Kaźmierczak

SPOŁECZNY INSPEKTOR BHP – Sylwia Czubala

ZESPÓŁ ds. realizacji projektu unijnegoJolanta Stępczyńska, Joanna Piskorz, Mirosława Górska

ZESPOŁ ds. ewaluacjiElżbieta Żwirko – Kujawiak, Marzena Janowska, Krystyna Wiśniewska

Zespół wolontariatu szkolnego – Paweł Winnik

Konsultant do spraw dziennika elektronicznego – Joanna Piskorz

Nagłośnienie rad pedagogicznych i imprez szkolnychMariusz Stencel, Maciej Łapa,  Marcin Kolany
ilość odsłon: 416:)