Przydział czynności dodatkowych    

ROK SZKOLNY 2018/2019

 

SAMORZĄD UCZNIOWSKI – Magdalena Bryła, Magdalena Blumowska, Anna Labuda – Kleczewska

STARSZY INFORMATYK – Jacek Podgórski

PROWADZENIE KRONIKI SZKOŁY – Małgorzata Makowska

KOORDYNATOR ds. REKRUTACJI – Sylwia Wołkowicz - Jaszczuk

KOORDYNATOR ds. EGZAMINU MATURALNEGO – Katarzyna Radoń

KOORDYNATOR ds. EGZAMINÓW ZAWODOWYCH – Alicja Kulewska

KOORDYNATOR ds. BEZPIECZEŃSTWA – Dorota Pelc

KOORDYNATOR diagnoz wynikających z planu nadzoru pedagogicznego – Alicja Kulewska

KOORDYNATOR ds. KONTROLI ZARZĄDCZEJ – Joanna Piskorz

ZESPÓŁ ds. ankiet związanych z kontrolą zarządczą –  Joanna Walczak, Maria Mizera

ZESPÓŁ ds. opracowania planu pracy szkoły – Joanna Romańczuk, Urszula Niegierysz, Dorota Pelc

LIDER WDN – Alicja Kulewska

 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE:

Zespół przedmiotów humanistycznych – Urszula Niegierysz

Zespół matematyki, fizyki, chemii – Agnieszka Lewandowska

Zespół języków obcych – Magdalena Blumowska

Zespół przedmiotów zawodowych ekonomicznych i informatyka – Sylwia Wołkowicz - Jaszczuk

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

Koło Historyczne – Dariusz Cielniak

Koło Teatralne – Katarzyna Działoszewska – Rozbiegalska

Koło Ekonomiczne (przygotowanie do olimpiady) – Marzena Janowska

Koło Promocji Zdrowia i PCK – Agnieszka Świerczyńska, Agnieszka Kokolus, Sylwia Czubala

Koło Języka Włoskiego – Maciej Łapa

Koło Języka Hiszpańskiego – Magdalena Blumowska

Koło Turystyczno – Ekologiczne – Maria Mizera, Mariusz Stencel, Agnieszka Świerczyńska, Andrzej Jędrasik

Koło Komputerowe – Grzegorz Radliński 

Koła Strzeleckie – Jolanta Lesińska

Koło Języka Rosyjskiego – Marzanna Wiśniewska

Koło Języka Niemieckiego – Anna Walkowska

Zajęcia sportowe – nauczyciele wychowania fizycznego

 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY- Dorota Pelc, wszyscy wychowawcy klas

KOMISJA INWENTARYZACYJNA – Joanna Piskorz

KOMISJA LIKWIDACYJNA – Krystyna Wiśniewska

KOMISJA UCHWAŁ – Marzanna Wiśniewska

ZESPÓŁ ds. PROMOCJI SZKOŁY, SZKOLONEJ STRONY INTERNETOWEJ i CENTRUM INFORMACJI Jolanta Stępczyńska, Małgorzata Makowska, Jacek Podgórski, Sylwia Wołkowicz – Jaszczuk, Agata Starzycka, Katarzyna Kapuścińska, Agnieszka Kokolus, Katarzyna Działoszewska – Rozbiegalska, Maciej Łapa

KOMISJA STYPENDIALNA – Katarzyna Radoń

KOMISJA STATUTOWA – Małgorzata Makowska

Pisanie protokołów z Rad Pedagogicznych  – Marzena Orłowska, Magdalena Lipnicka, Teresa Moszczyńska

Układanie planu dyżurów  nauczycieliJoanna Walczak, Paweł Winnik

Opiekun Pocztu Sztandarowego – Przemysław Janik

Składka młodzieży na ubezpieczenie i Radę Rodziców – Dorota Pelc

Radiowęzeł – Marta Wechmann

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) aktualizacja– Bogdan Basiak

SIO – Ewa Bejster, Sylwia Czubala

 

Opracowanie Terminarza na rok szkolny 2018/2019: Katarzyna Radoń, Bogdan Basiak

Badanie losów absolwentów –  Iwona Gniazdowska, Agnieszka Nowacka

INSPEKTOR BHP – Jerzy Kaźmierczak

SPOŁECZNY INSPEKTOR BHP – Sylwia Czubala

ZESPÓŁ ds. realizacji projektu unijnegoJoanna Piskorz, Jolanta Stępczyńska, Mirosława Górska

ZESPOŁ ds. ewaluacji - Marzena Janowska, Krystyna Wiśniewska,  Marta Wechmann

Zespół wolontariatu szkolnego – Alicja Grydziuszko

Nagłośnienie rad pedagogicznych i imprez szkolnych – Mariusz Stencel, Maciej Łapa, Marcin Kolany

 

(przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 31.08.2018 r.)
ilość odsłon: 162:)