Przydział czynności dodatkowych    

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

 

ZESPOŁY PRZEDMIOTOWE:

  1. Zespół przedmiotów humanistycznych – Marzena Orłowska
    • podzespół: historia, wos, język polski – Joanna Romańczuk
    • podzespół: geografia, biologia – Maria Mizera
    • podzespół: w-f, edb – Mariusz Stencel
  2. Zespół matematyki, fizyki, chemii – Agnieszka Lewandowska
  3. Zespół języków obcych – Magdalena Blumowska
  4. Zespół przedmiotów zawodowych ekonomicznych i informatyka – Sylwia Wołkowicz - Jaszczuk

 

KOŁA ZAINTERESOWAŃ:

 

ZESPÓŁ WYCHOWAWCZO – PROFILAKTYCZNY- Dorota Pelc, wszyscy wychowawcy klas

KOMISJA INWENTARYZACYJNA – Joanna Piskorz

KOMISJA LIKWIDACYJNA – Krystyna Wiśniewska

KOMISJA UCHWAŁ – Marzanna Wiśniewska

ZESPÓŁ ds. PROMOCJI SZKOŁY, SZKOLONEJ STRONY INTERNETOWEJ i CENTRUM INFORMACJI Jolanta Stępczyńska, Małgorzata Makowska, Jacek Podgórski, Sylwia Wołkowicz – Jaszczuk, Agata Starzycka, Katarzyna Kapuścińska, Agnieszka Kokolus, Katarzyna Działoszewska – Rozbiegalska, Maciej Łapa , Alicja Grydziuszko

KOMISJA STYPENDIALNA – Katarzyna Radoń

KOMISJA STATUTOWA – Anna Krupa, Małgorzata Makowska

Pisanie protokołów z Rad Pedagogicznych  – Marzena Orłowska, Magdalena Lipnicka, Teresa Moszczyńska

Układanie planu dyżurów  nauczycieliJoanna Walczak, Paweł Winnik

Opiekun Pocztu Sztandarowego – Przemysław Janik

Składka młodzieży na ubezpieczenie i Radę Rodziców – Dorota Pelc

Radiowęzeł – Katarzyna Kutrowska, Marta Wechmann

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) aktualizacja– Bogdan Basiak

SIO – Ewa Bejster, Sylwia Czubala

Opracowanie Terminarza na rok szkolny 2017/2018: Katarzyna Radoń, Bogdan Basiak

Badanie losów absolwentówElżbieta Żwirko – Kujawiak, Iwona Gniazdowska

INSPEKTOR BHP – Jerzy Kaźmierczak

SPOŁECZNY INSPEKTOR BHP – Sylwia Czubala

ZESPÓŁ ds. realizacji projektu unijnegoJoanna Piskorz, Jolanta Stępczyńska, Agata Starzycka, Sylwia Wołkowicz – Jaszczuk. Bogdan Basiak, , Mirosława Górska

ZESPOŁ ds. ewaluacji - Elżbieta Żwirko – Kujawiak, Marzena Janowska, Krystyna Wiśniewska, Alicja Grydziuszko

Zespół wolontariatu szkolnego – Alicja Grydziuszko

Nagłośnienie rad pedagogicznych i imprez szkolnychMariusz Stencel, Marcin Kolany

 

(przedstawiony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 31.08.2017 r.)
ilość odsłon: 753:)