Harmonogram zakończenia semestrów    

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA SEMESTRÓW 2018/2019

 

TZ – Technikum Zawodowe nr 2 im. M. Kopernika (4 – letnie)

 

SEMESTR  I  (03 września – 22 grudnia 2018 r.)

 

13.09.2018

Rada Pedagogiczna (m. in. wyniki egzaminu zawodowego, program wychowawczo-

profilaktyczny, plan nadzoru, raport z ewaluacji) godz. 1500

 

17.09.2018

Zebrania z rodzicami uczniów (klasy maturalne godz. 1600)

18.09.2018

Zebrania z rodzicami uczniów  (klasy pierwsze godz. 1600)

do 13.11.2018

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych

 15.11.2018

Zebranie z rodzicami uczniów – poinformowanie o ocenach przewidywanych

do 13.12.2018

Wystawienie ocen śródrocznych

20.12.2018

Rada klasyfikacyjna – koniec I semestru -  godz. 1500

 

SEMESTR  II  (02 stycznia – 21 czerwca 2019 r.)

07.01.2019 

Rada podsumowująca I semestr roku szkolnego 2018/2019 (sprawozdania) godz. 1500

09.01.2019

Zebrania z rodzicami – podsumowanie I semestru

do 15.03.2019

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych

18.03.2019

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas  (w klasach maturalnych – poinformowanie o rocznych ocenach przewidywanych) 

10 - 12.04.2019

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

do 17.04.2019

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

24.04.2019

Rada klasyfikacyjna klas maturalnych – klasyfikacja roczna/końcowa; godz. 1500

26.04.2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach maturalnych. Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas IV (wręczenie świadectw ukończenia szkoły)

do 10.05.2019

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych we wszystkich klasach niematuralnych

13.05.2019

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas niematuralnych – poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych

do 11.06.2019

Wystawienie ocen rocznych we wszystkich klasach niematuralnych.

18.06.2019

Rada klasyfikacyjna wszystkich klas niematuralnych – klasyfikacja roczna; godz. 1500

21.06.2019

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: uroczyste wręczenie świadectw uczniom klas niematuralnych.

ustali Kurator Oświaty

Komisje rekrutacyjne

ostatni tydzień

sierpnia 2019

Egzaminy poprawkowe

30.08.2019

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2018/2019 (m. in. sprawozdania) oraz rozpoczynająca rok szkolny 2019/2020, godz. 1000

 

 

klasy maturalne

 

pozostałe klasy

Rekolekcje: 10 -12.04.2019 r. 

Ferie: 28.01 – 10.02.2019 r.

Dni wolne z powodu świąt:  1.11, 11.11, 23 – 31.12, 6.01, 18.04 - 23.04, 1.05, 3.05, 20.06.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (poza świętami kalendarzowymi, w limicie do 10 dni: 2.11, 2.05, 6-8.05,
(dzień na spotkania z edukacją) oraz 4 ustawowe dni wolne do dyspozycji dyrektora mogą być wykorzystane w razie nagłej potrzeby.

 
ilość odsłon: 394:)