Harmonogram zakończenia semestrów    

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA SEMESTRÓW

2017/2018

 

TZ – Technikum Zawodowe nr 2 im. M. Kopernika (4 – letnie)

SEMESTR  I  (04 września – 22 grudnia 2017 r.)

14.09.2017

Rada Pedagogiczna (m. in. wyniki egzaminu zawodowego, program wychowawczo-

profilaktyczny, plan nadzoru, raport z ewaluacji) godz. 1500

 

19.09.2017

Zebrania z rodzicami uczniów (klasy maturalne godz. 1600)

20.09.2017

Zebrania z rodzicami uczniów  (klasy pierwsze godz. 1600)

do 13.11.2017

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych

 14.11.2017

Zebranie z rodzicami uczniów – poinformowanie o ocenach przewidywanych

do 14.12.2017

Wystawienie ocen śródrocznych

21.12.2017

Rada klasyfikacyjna – koniec I semestru -  godz. 1500

SEMESTR  II  (02 stycznia – 22 czerwca 2018 r.)

08.01.2018 

Rada podsumowująca I semestr roku szkolnego 2017/2018 (sprawozdania) godz. 1500

09.01.2018

Zebrania z rodzicami – podsumowanie I semestru

do 16.03.2018

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych

20.03.2018

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas  (w klasach maturalnych – poinformowanie o rocznych ocenach przewidywanych) 

21 - 23.03.2018

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

do 16.04.2018

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

23.04.2018

Rada klasyfikacyjna klas maturalnych – klasyfikacja roczna/końcowa; godz. 1500

27.04.2018

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach maturalnych. Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas IV (wręczenie świadectw ukończenia szkoły)

do 11.05.2018

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych we wszystkich klasach niematuralnych

15.05.2018

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas niematuralnych – poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych

do 11.06.2018

Wystawienie ocen rocznych we wszystkich klasach niematuralnych.

18.06.2018

Rada klasyfikacyjna wszystkich klas niematuralnych – klasyfikacja roczna; godz. 1500

22.06.2018

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: uroczyste wręczenie świadectw uczniom klas niematuralnych.

ustali Kurator Oświaty

Komisje rekrutacyjne

ostatni tydzień

sierpnia 2018

Egzaminy poprawkowe

31.08.2018

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2017/2018 (m. in. sprawozdania) oraz rozpoczynająca rok szkolny 2018/2019, godz. 1000

 

 

 

 klasy maturalne

 

 pozostałe klasy

 

Rekolekcje: 21 -23.03.2018 r. 

Ferie: 15.01 – 28.01.2018 r.

Dni wolne z powodu świąt:  1.11, 11.11, 23 – 31.12, 6.01, 29.03 - 03.04, 1.05, 3.05, 31.05.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (poza świętami kalendarzowymi, w limicie do 10 dni: 2.11, 3.11, 30.04, 2.05, 4.05, 7.05, 8.05 i 01.06).

 
ilość odsłon: 945:)