Harmonogram zakończenia semestrów    

HARMONOGRAM ZAKOŃCZENIA SEMESTRÓW 2019/2020

TZ – Technikum Zawodowe nr 2 im. M. Kopernika

B – Branżowa Szkoła I stopnia

 

SEMESTR  I  (02 września – 20 grudnia 2019 r.)

13.09.2019

Rada Pedagogiczna (m. in. wyniki egzaminu zawodowego, program wychowawczo-

profilaktyczny, plan nadzoru, raport z ewaluacji) godz. 1500

 

17.09.2019

Zebrania z rodzicami uczniów (klasy maturalne godz. 1630)

18.09.2019

Zebrania z rodzicami uczniów  (klasy pierwsze godz. 1630)

do 12.11.2019

Wystawienie przewidywanych ocen śródrocznych

 14.11.2019

Zebranie z rodzicami uczniów – poinformowanie o ocenach przewidywanych

do 12.12.2019

Wystawienie ocen śródrocznych

19.12.2019

Rada klasyfikacyjna – koniec I semestru -  godz. 1500

 

SEMESTR  II  (02 stycznia – 26 czerwca 2020 r.)

08.01.2020 

Rada podsumowująca I semestr roku szkolnego 2019/2020 (sprawozdania) godz. 1500

09.01.2020

Zebrania z rodzicami – podsumowanie I semestru

do 13.03.2020

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych w klasach maturalnych

18.03.2020

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas  (w klasach maturalnych – poinformowanie o rocznych ocenach przewidywanych) 

1- 3.04.2020

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE

do 15.04.2020

Wystawienie ocen rocznych w klasach maturalnych

20.04.2020

Rada klasyfikacyjna klas maturalnych – klasyfikacja roczna/końcowa; godz. 1500

24.04.2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w klasach maturalnych. Uroczystość zakończenia roku szkolnego klas IV (wręczenie świadectw ukończenia szkoły)

do 15.05.2020

Wystawienie przewidywanych ocen rocznych we wszystkich klasach niematuralnych

18.05.2020

Zebranie z rodzicami uczniów wszystkich klas niematuralnych – poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych

do 15.06.2020

Wystawienie ocen rocznych we wszystkich klasach niematuralnych.

22.06.2020

Rada klasyfikacyjna wszystkich klas niematuralnych – klasyfikacja roczna; godz. 1500

26.06.2020

Zakończenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych: uroczyste wręczenie świadectw uczniom klas niematuralnych.

ustali Kurator Oświaty

Komisje rekrutacyjne

ostatni tydzień

sierpnia 2020

Egzaminy poprawkowe

31.08.2020

Rada Pedagogiczna podsumowująca rok szkolny 2019/2020 (m. in. sprawozdania) oraz rozpoczynająca rok szkolny 2020/2021, godz. 1000

Rekolekcje: 30.03-1.04.2020 r. 

Ferie: 10.02 – 23.02.2020 r.

Dni wolne z powodu świąt:  1.11, 11.11, 23 – 31.12, 6.01, 09.04 - 14.04, 1.05, 11.06.

Dni wolne od zajęć dydaktycznych (poza świętami kalendarzowymi, w limicie do 10 dni: 31.10, 2-3.01, 20.03, 4-6.05, 12.06  oraz 2 ustawowe dni wolne do dyspozycji dyrektora mogą być wykorzystane w razie nagłej potrzeby.

 

klasy maturalne

 

pozostałe klasy

 
ilość odsłon: 853:)