Organizacja prac początkowych    

ROK  SZKOLNY  2018/2019

Zespół Szkół  nr 2 w Stargardzie

 

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Data

1

Wypełnienie dzienników elektronicznych.

wychowawcy klas

do 07.09.2018

2

Uzupełnienie dzienników i arkuszy ocen z roku szkolnego 2017/18 – wyniki egzaminów poprawkowych i zawodowych.

wychowawcy klas

do 07.09.2018

3

Wypełnienie i wydrukowanie arkuszy ocen dla klas I .

wychowawcy klas I

do 28.09.2018

4

Przekazanie/przypomnienie uczniom informacji „Na pierwszych lekcjach wychowawczych”.

wychowawcy klas

do 14.09.2018

5

Wybór samorządów klasowych.

wychowawcy klas

do 14.09.2018

6

Przygotowanie tematyki lekcji wychowawczych (wpis w dzienniku elektronicznym)  i planu pracy wychowawcy – (egzemplarz należy złożyć do dyrekcji).

wychowawcy klas

do 15.09.2018

7

Przedstawienie uczniom klas I (przypomnienie uczniom klas starszych): WZO, Statutu ZS nr 2, regulaminu szatni, zasad bezpieczeństwa, zasad zachowania
w czasie alarmu (odnotowanie w dokumentacji wychowawcy klasy).

wychowawcy klas

do 15.09.2018

9

Spotkania zespołów samokształceniowych, opracowanie planu pracy na rok szkolny 2018/2019 – oddanie planów do dyrekcji.

przewodniczący zespołów samokształceniowych

do 13.09.2018

10

Opracowanie planów pracy kół zainteresowań na rok szkolny 2018/2019 – oddanie planów do dyrekcji.

opiekunowie kół

do 13.09.2018

11

Zapoznanie uczniów z kryteriami ocen z poszczególnych przedmiotów  (PSO) – (odnotowanie w dokumentacji nauczyciela).

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do 14.09.2018

12

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących zapoznają uczniów klas III z treścią Informatorów maturalnych – (odnotowanie w dokumentacji nauczyciela).

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do 28.09.2018

12

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących formułują wnioski z analizy wyników egzaminów maturalnych 2018 i przekazują je, wraz z protokołem, Dyrektorowi Szkoły.

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do 28.09.2018

13

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Samorząd Uczniowski, wychowawcy

do 19.10.2018
ilość odsłon: 400:)