Organizacja prac początkowych    

ROK  SZKOLNY  2019/2020

Zespół Szkół  nr 2 w Stargardzie

 

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Data

1

Wypełnienie dzienników elektronicznych.

wychowawcy klas

do 06.09.2019

2

Uzupełnienie dzienników i arkuszy ocen z roku szkolnego 2018/19 – wyniki egzaminów poprawkowych i zawodowych.

wychowawcy klas

do 06.09.2019

3

Wypełnienie i wydrukowanie arkuszy ocen dla klas I .

wychowawcy klas I

do 27.09.2019

4

Przekazanie/przypomnienie uczniom informacji „Na pierwszych lekcjach wychowawczych”.

wychowawcy klas

do 13.09.2019

5

Wybór samorządów klasowych.

wychowawcy klas

do 13.09.2019

6

Przygotowanie tematyki lekcji wychowawczych (wpis w dzienniku elektronicznym)  i planu pracy wychowawcy – (egzemplarz należy złożyć do dyrekcji).

wychowawcy klas

do 13.09.2019

7

Przedstawienie uczniom klas I (przypomnienie uczniom klas starszych): WZO, Statutu ZS nr 2, regulaminu szatni, zasad bezpieczeństwa, zasad zachowania w czasie alarmu (odnotowanie w dokumentacji wychowawcy klasy).

wychowawcy klas

do 13.09.2019

9

Spotkania zespołów samokształceniowych, opracowanie planu pracy na rok szkolny 2019/2020– oddanie planów do dyrekcji.

przewodniczący zespołów samokształceniowych

do 12.09.2019

10

Opracowanie planów pracy kół zainteresowań na rok szkolny 2019/2020 – oddanie planów do dyrekcji.

opiekunowie kół

do 12.09.2019

11

Zapoznanie uczniów z kryteriami ocen z poszczególnych przedmiotów  (PSO) – (odnotowanie w dokumentacji nauczyciela).

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do 13.09.2019

12

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących zapoznają uczniów klas III z treścią Informatorów maturalnych – (odnotowanie w dokumentacji nauczyciela).

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do 27.09.2019

12

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących formułują wnioski z analizy wyników egzaminów maturalnych 2019 i przekazują je, wraz z protokołem, Dyrektorowi Szkoły.

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do 27.09.2019

13

Ślubowanie uczniów klas pierwszych.

Samorząd Uczniowski

wychowawcy klas I

do 20.10.2019
ilość odsłon: 594:)