Organizacja prac początkowych    

ROK  SZKOLNY  2017/2018

Zespół Szkół  nr 2 w Stargardzie

 

Lp.

Zadania

Odpowiedzialni

Data

1

Wypełnienie dzienników elektronicznych

wychowawcy klas

do 10.09.2017

2

Uzupełnienie dzienników i arkuszy ocen z roku szkolnego 2016/17 – wyniki egzaminów poprawkowych.

wychowawcy klas

do 10.09.2017

3

Wypełnienie  arkuszy ocen dla klas I .

wychowawcy klas I

do 29.09.2017

4

Przekazanie/przypomnienie uczniom informacji „Na pierwszych lekcjach wychowawczych”

wychowawcy klas

do 15.09.2017

5

Wybór samorządów klasowych.

wychowawcy klas

do 15.09.2017

6

Przygotowanie tematyki lekcji wychowawczych (wpis w dzienniku elektronicznym)

 i planu pracy wychowawcy – (egzemplarz należy złożyć do dyrekcji).

wychowawcy klas

do 15.09.2017

7

Przedstawienie uczniom klas I (przypomnienie uczniom klas starszych): WSO, Statutu ZS nr 2, regulaminu szatni, zasad bezpieczeństwa, zasad zachowania
w czasie alarmu (odnotowanie w dokumentacji wychowawcy klasy)

wychowawcy klas

do 15.09.2017

9

Spotkania zespołów samokształceniowych, opracowanie planu pracy na rok szkolny 2017/2018 – oddanie planów do dyrekcji.

przewodniczący zespołów samokształceniowych

do 13.09.2017

10

Opracowanie planów pracy kół zainteresowań na rok szkolny 2017/2018 – oddanie planów do dyrekcji.

opiekunowie kół

do 13.09.2017

11

Zapoznanie uczniów z kryteriami ocen z poszczególnych przedmiotów  (PSO) – (odnotowanie w dokumentacji nauczyciela).

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do 15.09.2017

12

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących zapoznają uczniów klas III z treścią Informatorów maturalnych – (odnotowanie w dokumentacji nauczyciela)

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do 29.09.2017

12

Nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących formułują wnioski z analizy wyników egzaminów maturalnych 2017 i przekazują je, wraz z protokołem, Dyrektorowi Szkoły

nauczyciele poszczególnych przedmiotów

do 29.09.2017

13

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

Samorząd Uczniowski

wychowawcy klas I

do 15.10.2017

 
ilość odsłon: 130:)