Rady pedagogiczne    

2019/2020

Miesiąc

Temat:

IX

·         Zatwierdzenie planów: nadzoru pedagogicznego, pracy szkoły, WDN, kierownika szkolenia praktycznego, szkoleniowych rad pedagogicznych i finansowego, wychowawczo-pedagogicznego

·         Informacje dotyczące egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie w roku szkolnym 2019/2020

·         Zatwierdzenie szkolnego harmonogramu prac związanych z organizacją
i przeprowadzeniem egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w roku  szkolnym 2019/2020

 

XI

 

·         Rada szkoleniowa - temat  zgodny z planem szkoleniowych rad pedagogicznych.

·         Szkolenie w zakresie procedur związanych z organizacją i przeprowadzeniem próbnego egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2019/2020

 

I

·         Klasyfikacja wszystkich klas po I semestrze roku szkolnego 2019/2020.

·         Rada szkoleniowa - temat  zgodny planem szkoleniowych rad pedagogicznych.

 

III

 

·         Rada szkoleniowa - temat  zgodny z planem szkoleniowych rad pedagogicznych.

·         Szkolenie w zakresie procedur egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, obowiązujących w roku szkolnym 2019/2020, w sesji czerwiec-lipiec 2020  ( egzaminy próbne ).

·         Wyznaczenie dostosowań warunków i formy przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie dla uczniów zgłoszonych do  sesji czerwiec – lipiec 2020

 

IV

·         Klasyfikacja uczniów klas maturalnych

·         Szkolenie w zakresie informacji związanej z organizacją i przeprowadzeniem egzaminów maturalnych

 

V

·         Rada szkoleniowa - temat  zgodny z planem szkoleniowych rad pedagogicznych.

·         Szkolenie w zakresie organizacji i przebiegu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2020.

 

VI

·         Klasyfikacja klas niematuralnych

VIII

·         Rada podsumowująca rok szkolny 2019/2020 i rozpoczynająca rok szkolny 2020/2021.

·         Przedstawienie wyników egzaminów maturalnych.

·         Wnioski z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2019/2020.

·         Sprawozdania z poszczególnych działań prowadzonych w roku szkolnym 2019/2020

·         Ewaluacja WDN rok szkolny 2019/2020

·         Wstępne wyniki egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie – sesja czerwiec-lipiec 2020.

·         Przedstawienie wyników przeprowadzonych diagnoz w roku szkolnym 2019/2020.

·         Organizacja roku szkolnego 2020/2021.

 
ilość odsłon: 880:)