Organizacja roku szkolnego    

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018 (MEN)

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

4 września 2017 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2017 r.

Ferie zimowe

15 - 28 stycznia 2018 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

Wiosenna przerwa świąteczna

29 marca - 3 kwietnia 2018 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (technikum, liceum)

27 kwietnia 2018 r.

Egzamin maturalny:

-          część ustna

-          część pisemna

ustali dyrektor CKE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

ustali dyrektor CKE

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

22 czerwca 2018 r.

Ferie letnie

23 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

 
ilość odsłon: 42:)