Organizacja roku szkolnego    

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2018/2019 (MEN)

 

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

3 września 2018 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2018 r.

Ferie zimowe

28 stycznia – 10 lutego 2019 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

Wiosenna przerwa świąteczna

18 kwietnia - 23 kwietnia 2019 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych (technikum, liceum)

26 kwietnia 2019 r.

Egzamin maturalny:

-          część ustna

-          część pisemna

ustali dyrektor CKE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

ustali dyrektor CKE

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

21 czerwca 2019 r.

Ferie letnie

22 czerwca - 31 sierpnia 2019 r.

 
ilość odsłon: 131:)