Organizacja roku szkolnego    

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 (MEN)

Rozpoczęcie rocznych zajęć
dydaktyczno-wychowawczych

2 września 2019 r.

Zimowa przerwa świąteczna

23 - 31 grudnia 2019 r.

Ferie zimowe

10 – 23 lutego 2020 r.

województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie;

Wiosenna przerwa świąteczna

9 kwietnia - 14 kwietnia 2020 r.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych (technikum, liceum)

24 kwietnia 2020 r.

Egzamin maturalny:

-          część ustna

-          część pisemna

ustali dyrektor CKE

Egzamin potwierdzający kwalifikacje

ustali dyrektor CKE

Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych

26 czerwca 2020 r.

Ferie letnie

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 r.

 
ilość odsłon: 755:)