Historia szkoły    

Działalność naszej szkoły "Zespołu Szkół Nr 2" jest od ponad 50 lat związana z historią Stargardu Szczecińskiego.
W 1947 r., w pierwszej siedzibie szkoły, w XIX wiecznym budynku przy Placu Majdanek 13, powstała szkoła podstawowa, a w 1950 r. odbyło się pierwsze uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego w Liceum Pedagogicznym Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Jego pierwszym dyrektorem został Józef Korosteński (1906-1980). Szkołę podstawową przekształcono w Szkołę Ćwiczeń. W budynku na I i II piętrze i na tzw. "Kamczatce" znajdował się internat. Zorganizowano wówczas 3 oddziały: dwie klasy pierwsze i jedną drugą. Szkoła liczyła wówczas 108 uczniów.
W 1951 r. nowym dyrektorem szkoły został mgr Edmund Reksiński, działalność rozpoczęła biblioteka szkolna oraz chór szkolny pod kierunkiem Jana Rzeszowskiego. Powstały wtedy specjaliustyczne klasy sportowe, a także zespół taneczny.
W 1952 r. odbył się pierwszy egzamin dojrzałości - przystąpiło do niego 15 uczniów. Uczniowie szkoły odnieśli duże sukcesy w sporcie, utworzono koło Turystyczno-Krajoznawcze.
W 1953 r. opracowany został projekt budowy internatu, który do 1956 r. mieścił się w budynku szkoły.
W 1954 r. powstał chór mieszany pod kierunkiem Tadeusza Klusika. W styczniu 1956 roku otwarto nowy internat, a jego kierownikiem został Czesław Marek.
W 1961 r. pod kierunkiem Jana Mityka utworzono "ogródek geograficzny"", a w szkole działały różne organizacje młodzieżowe, koła przedmiotowe i koła zainteresowań.
W 1963 r. przy szkole utworzono zaoczne Studium Nauczycielskie.
W 1968 r., decyzją kuratorium w Szczecinie, powołano do życia Liceum Pedagogiczne oraz Zasadniczą Szkołę Zawodową, utworzono także Wydział dla Pracujących.
W 1969 r. Liceum Pedagogiczne zakończyło swoje nauczanie. Od roku szkolnego 1969/70 działalność oświatową prowadzi Liceum Ekonomiczne, Szkoła Zawodowa i Policealne Studium Zawodowe.
8 maja 1975 roku szkoła otrzymała imię Bohaterów I Armii Wojska Polskiego, otwarto Izbę Pamięci Narodowej i odsłonięto tablicę z nazwą szkoły. W latach 60-tych, 70-tych i 80-tych uczniowie szkoły brali udział w różnych pracach społecznych na rzecz szkoły, miasta i regionu.
W 1994 r. szkołę przeniesiono z budynku przy Placu Majdanek 13 do budynku na osiedlu Zachód B15a.
W nowym roku szkolnym 2002/2003 szkoła zmieniła nazwę na Zespół Szkół Nr 2.


Opracowanie: mgr D.Cielniak, mgr J.Podgórskiilość odsłon: 906:)