Projekt UE    

Dostosowanie jakości kształcenia zawodowego do wymagań rynku pracy”

realizowany przez Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Edukacja, Działanie 8.6., nr RPZP.08.06.00-32-K003/17

Zapytanie ofertowe - dokumenty:

  1. Zapytanie na sprzęt komputerowy
  2. Zał. Nr 1 specyfikacja sprzętu
  3. Zał. Nr 2 formularz ofertowy
  4. Zał nr 3 oświadczenia

 

Strona projektu: http://zs2.stargard.pl/_projekt_/
ilość odsłon: 163:)