Pomoc stypendialna Pomorskiej Fundacji Pomocy Wsi    

Celem Pomorskiej Fundacji Pomocy Wsi jest udzielanie pomocy stypendialnej młodzieży wywodzącej się ze środowisk wiejskich i małomiasteczkowych województwa zachodniopomorskiego, uczących się w szkołach od podstawowych do wyższych.
O stypendium mogą się ubiegać uczniowie uzyskujący bardzo dobre wyniki w nauce, a w szczególności: uczestnicy konkursów i olimpiad przedmiotowych, mający osiągnięcia w innych dziedzinach jak: indywidualny tok nauczania publikacje, aktywny udział w życiu szkoły, organizacjach uczniowskich i studenckich, kołach zainteresowań, osiągających wysokie wyniki sportowe i artystyczne - zwłaszcza znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej.
Wnioski wraz z uzasadnieniem na karcie zgłoszenia (według wzoru) należy przesyłać do Zarządu Fundacji mieszczącego się w Szczecinie przy ul. Poznańskiej

link


ilość odsłon: 5:)