Program Stypendiów Pomostowych    

Stypendium przyznawane na mocy porozumienia o współpracy Agencji Nieruchomości Rolnych z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości.
Organizacją naboru kandydatów zajmuje się między innymi Oddział Terenowy Agencji Nieruchomości Rolnych w Olsztynie, który udziela też szczegółowych informacji pod numerami telefonów: Paweł Mróz 089/ 524 88 95, Marcin Bąk 089/524 88 94, dr Jan Rzeszutek 089/ 524 88 73, Zdzisław Szymocha 089/524 88 15, natomiast poza Olsztynem administratorzy Gospodarstw Skarbu Państwa.
Formularze wniosków, regulamin, zaświadczenia o zarobkach, i inne dokumenty są dostępne w oddziałach ANR, w lokalnej organizacji pozarządowej biorącej udział w programie i na stronie internetowej Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości Program Stypendiuów Pomostowych.

Jak starać się o pomoc stypendialną?

Uczeń klasy maturalnej ukończonej szkoły ponadgimnazjalnej, zgłasza kierownictwu szkoły chęć ubiegania się o stypendium pomostowe. W zgłoszonej deklaracji nie może brakować informacji o uczelni i kierunku studiów, chociaż zmiany są dopuszczalne i w żadnym wypadku nie przesądzają o decyzji komisji. Szkoła do końca kwietnia przesyła listę chętnych do Oddziału Terenowego ANR.
Z kolei, zaraz po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu na I rok studiów, w terminie do 15 sierpnia, student-kandydat musi złożyć w oddziale terenowym Agencji wniosek o stypendium, kopię zawiadomienia o przyjęciu na wyższą uczelnię oraz oświadczenie rodziców lub opiekunów prawnych o źródłach ich dochodu, potwierdzone orzeczeniami i zaświadczeniami.
link

www.stypendia-pomostowe.pl


ilość odsłon: 963:)