Spis podręczników    

SZKOLNY WYKAZ PODRĘCZNIKÓW

obowiązujący od 1 września roku szkolnego 2019/2020

 Zespół Szkół nr 2

Technikum Zawodowe nr 2 im. M. Kopernika

Po gimnazjum

zawód: technik ekonomista

 KLASA I:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, E. Kostrzewa

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 1, część 1

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

Nowa Era

Język angielski

w zależności od grupy:

Rod Fricker, Bartosz Michałowski, Angela Bandis

M. Rosińska, L. Edwards

Focus

Password 1

Pearson

Macmillan

Język niemiecki

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos aktuell  1

Pearson

Historia

B. Burda, B. Halczak,

R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak

Historia seria Odkrywamy na nowo, zakres podstawowy   cz. I

OPERON

Wiedza o społeczeństwie

Z. Smutek, J. Maleska

Wiedza o społeczeństwie seria Odkrywamy na nowo, zakres podstawowy

OPERON

Podstawy przedsiębiorczości

T. Rachwał, Z. Makieła

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Geografia

R. Uliszak,

K. Wiedermann

Oblicza geografii  – zakres podstawowy

Nowa Era

M. Kubik, M. Nikołajew-Banaszewska

Karty pracy – zakres podstawowy Oblicza geografii

Nowa Era

Biologia

E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jeleń, St. Czachorowski

Biologia na czasie

Nowa Era

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. Mrzigod

To jest chemia

Nowa Era

Fizyka

M. Fiałkowska

Świat fizyki- podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

ZamKor

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy   i rozszerzony cz.1

Nowa Era

Informatyka

E. Krawczyński

Z. Talaga, M. Wilk

Informatyka nie tylko dla uczniów

Wydawnictwo Szkolne PWN

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w Kościele

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński,

 J. Kapiszewski

Etyka  seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak podręcznika

Podstawy ekonomii

 

brak podręcznika

 

Prawo w działalności gospodarczej

Organizacja i techniki w pracy biurowej

Zasoby rzeczowe w przedsiębiorstwie

Statystyka w przedsiębiorstwie

  1. Komosa

 

 

 

Statystyka

Ekonomik

Techniki komputerowe w pracy biurowej

 

brak podręcznika

Pracownia magazynowo – sprzedażowa

 

KLASA II:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 2, cześć 1

Nowa Era

Język angielski

w zależności od grupy:

Marta Rosińska

  1. Edwards

Password

Macmillan

Język niemiecki

w zależności od grupy:

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos 2,  Infos 3

Pearson

Podstawy przedsiębiorczości

T. Rachwał, Z. Makieła

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Geografia rozszerzona

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

i rozszerzony cz.1, cz. 2.

Nowa Era

Historia i społeczeństwo

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WsiP

Religia

(red.) ks. Prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński, 

J. Kapiszewski

Etyka  seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Przedsiębiorca

w gospodarce rynkowej

J. Musiałkiewicz

 

J. Musiałkiewicz

Marketing;

 

Elementy prawa

Ekonomik

 

Ekonomik

Statystyka i analiza ekonomiczna

P. Dębski

Planowanie, analiza ekonomiczna
i sprawozdawczość

WsiP

Język niemiecki w branży ekonomicznej

A. Gurgul, A. Jarosz

Deutsch fuer Profis, branża ekonomiczna

LektorKlett

Język angielski w branży ekonomicznej

J. Taylor, S. Peltier

Rosemary Richey

Accounting

English for Banking and Finance 1

Express Publishing

Oxford

Gospodarowanie zasobami majątku i środkami finansowymi

  1. Padurek

Gospodarowanie zasobami majątkowymi

Wydawnictwo Padurek Bożena

Kadry i płace

B. Padurek

Kadry i płace

Wydawnictwo Bożena Padurek

 

Rachunkowość finansowa

 

B. Padurek

Rachunkowość finansowa cz. 1

Wydawnictwo Padurek Bożena

  

KLASA III:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 2

Nowa Era

Język angielski

w zależności od grupy:

M. Rosińska,  L. Edwards

Matura Repetytorium

Macmillan

G. Manin, D. Gryca,

 J. Sobierska,

J. Sosnowska

Oxford Matura Trainer –

Repetytorium z j. angielskiego

Oxford

Język niemiecki

w zależności od grupy:

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

 Infos 2, , Infos 3

Pearson

Wiedza o kulturze

A. Kisielewska,

A. Kisielewski,

A. Prochyra

Wiedza o kulturze seria Ciekawi świata

OPERON

Geografia rozszerzona

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 1 i 2 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

i rozszerzony cz. 2, cz. 3

Nowa Era

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński, 

J. Kapiszewski

Etyka  seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Historia i społeczeństwo

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WSiP

Rachunkowość finansowa

B. Padurek

Rachunkowość finansowa cz. 2

Wydawnictwo Padurek Bożena

Biuro rachunkowe

B. Padurek

Biuro rachunkowe

Wydawnictwo Padurek Bożena

Język angielski w branży ekonomicznej

J. Taylor, S. Peltier

Accounting

Express Publishing

Język niemiecki w branży ekonomicznej

A, Gurgul,

  1. Jarosz

Deutsch fur Profis, branża ekonomiczna

Lektorklett

 

KLASA IV:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa III

Nowa Era

Język angielski

 

w zależności od grupy:

M. Rosińska,  L. Edwards

Matura Repetytorium

Macmillan

V. Evans, J. Dooley,

G.J.Manin, D. Gryca,
M. Markowska

 Matura Repetytorium – poziom podstawowy

Oxford Matura Trainer

 

Egis,

Oxford

 

Język niemiecki

w zależności od grupy:

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

 

E. Kręciejewska

Infos 3

 

 

Minirepetytorium maturalne

Pearson

Matematyka rozszerzona

 

 

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

i rozszerzony  cz. 3

Nowa Era

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński, 

J. Kapiszewski

Etyka  seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Geografia rozszerzona

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 2 i 3 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Historia i społeczeństwo

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WSiP

 

Rachunkowość finansowa

 

B. Padurek

Rachunkowość finansowa cz. 2 i cz. 3

Wydawnictwo Padurek Bożena

 

Biuro rachunkowe

 

B. Padurek

Biuro rachunkowe

Wydawnictwo Padurek Bożena

 

zawód: technik hotelarstwa

KLASA I:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, E. Kostrzewa

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 1, część 1

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

Nowa Era

Język hiszpański

M.Spychała. X.P.López, A. Dudziak-Szukała

Descubre

Draco

Język angielski

w zależności od grupy:

J. Nauton, B. Polit

M. Rosińska, L. Edwards

Matura Explorer

Password Reset

Nowa Era

Macmillan

Rod Fricker, Bartosz Michałowski

Focus

Pearson

Wiedza o kulturze

A. Kisielewska,

A. Kisielewski,

A. Prochyra

Wiedza o kulturze seria Ciekawi świata

OPERON

Historia

B. Burda, B. Halczak,

R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak

Historia seria Odkrywamy na nowo, zakres podstawowy cz. I

OPERON

Wiedza o społeczeństwie

Z. Smutek, J. Maleska

Wiedza o społeczeństwie seria Odkrywamy na nowo, zakres podstawowy

OPERON

Podstawy przedsiębiorczości

T. Rachwał, Z. Makieła

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Geografia

R. Uliszak,

K. Wiedermann

Oblicza geografii – zakres podstawowy

Nowa Era

M. Kubik, M. Nikołajew-Banaszewska

Karty pracy – zakres podstawowy Oblicza geografii

Nowa Era

Biologia

E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jeleń, St. Czachorowski

Biologia na czasie

Nowa Era

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. Mrzigod

To jest chemia

Nowa Era

Fizyka

M. Fiałkowska

Świat fizyki- podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

ZamKor

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

i rozszerzony cz.1

Nowa Era

Informatyka

E. Krawczyński, Z. Talaga

M. Wilk

Informatyka nie tylko dla uczniów

Wydawnictwo Szkolne PWN

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w Kościele

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński, 

J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Bezpieczeństwo i higiena pracy

brak podręcznika

Podstawy  hotelarstwa

W. Drogoń

B. Granecka-Wrzosek

 

Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe

WSiP

Organizacja pracy służby pięter

W. Drogoń

B. Granecka-Wrzosek

 

 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie

WSiP

Usługi żywieniowe w hotelarstwie

W. Drogoń

B. Granecka-Wrzosek

 

 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie cz. 2

WSiP

Obsługa konsumenta

Joanna Duda,
Sebastian Krzywda

Obsługa konsumenta

WSiP

Pracownia służby pięter

W. Drogoń

B. Granecka-Wrzosek

 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie cz. 2

WSiP

Pracownia usług dodatkowych

W. Drogoń

B. Granecka-Wrzosek

 

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie cz. 2

WSiP

Pracownia obsługi konsumenta

Joanna Duda,
Sebastian Krzywda

Obsługa konsumenta – zeszyt ćwiczeń

WSiP

 

KLASA II:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 2, część 1

Nowa Era

Język angielski

T. Falla, P. A. Davis

M. Rosińska, L. Edwards

Oxford Solutions – Studients Book

Oxford Solutions – Workbook

Password 1

Oxford

Macmillan

Język hiszpański

M.Spychała. X.P.López, A. Dudziak-Szukała

Descubre

Draco

Podstawy przedsiębiorczości

T. Rachwał, Z. Makieła

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Geografia rozszerzona

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

i rozszerzony cz.1, cz. 2

Nowa Era

Historia i społeczeństwo

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WSiP

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński,

 J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Organizacja pracy

w hotelarstwie

B. Cymańska-Garbowska, D. Witrykus, J. Pietras, G. Wolak

Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 2

REA

Działalność recepcji

B. Cymańska-Garbowska, D. Witrykus, J. Pietras, G. Wolak

Działalność recepcji cz. 2

REA

Usługi żywieniowe

w hotelarstwie

B. Granecka-Wrzosek

Usługi żywieniowe w hotelarstwie

WSiP

Marketing usług hotelarskich

J. Center

Marketing w hotelarstwie

WSIP

Język angielski w hotelarstwie

 

Trish Stott & Alison Pohl

D. Nowakowska

Highly Recommended

English for the hotel and catering Industry

How can I help you?

OXFORD

Rea

Techniki pracy w hotelarstwie

W. Drogoń, B. Granecka - Wrzosek

Organizacja pracy służby pięter

WSIP

W. Drogoń

Obsługa gości  w recepcji

WSIP

Obsługa konsumenta

R. Szajna

Obsługa gości

Rea

Obsługa informatyczna

w hotelarstwie

M. Milewska , A. Stasiak

Obsługa informatyczna w hotelarstwie

WSIP

 

KLASA III:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 2, cześć 1

Nowa Era

Język angielski

w zależności od grupy:

 

M.Rosińska, L. Edwards

 

Matura Repetytorium

 

Macmillan

Język hiszpański

M. Spychała. X.P.López, A. Dudziak-Szukała

Descubre

Draco

Geografia rozszerzona

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 1 i 2 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

i rozszerzony cz. 2, cz. 3

Nowa Era

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński, 

J. Kapiszewski

Etyka  seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Historia i społeczeństwo

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WSiP

Organizacja pracy

w hotelarstwie

B. Cymańska-Garbowska, D. Witrykus, J. Pietras, G. Wolak

Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 2

REA

Usługi żywieniowe

w hotelarstwie

B. Granecka-Wrzosek

Usługi żywieniowe w hotelarstwie

WSiP

Język angielski

 w hotelarstwie

Trish Stott & Alison Pohl

D. Nowakowska

Highly Recommended

English for the hotel and catering Industry

How can I help you?

OXFORD

Rea

Techniki pracy w hotelarstwie

W. Drogoń,
 B. Granecka - Wrzosek

Organizacja pracy służby pięter

WSIP

W. Drogoń

Obsługa gości  w recepcji

WSIP

Obsługa konsumenta

R. Szajna

Obsługa gości

Rea

Podstawy działalności przedsiębiorstwa hotelarskiego

T. Gorzelany

W. Aue

Prowadzenie działalności gospodarczej

WSiP

Obsługa informatyczna

w hotelarstwie

M. Milewska , A. Stasiak

Obsługa informatyczna w hotelarstwie

WSIP

 

KLASA IV:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, A. Równy

 

Ponad słowami. Klasa II i III

Nowa Era

Język angielski

V. Evans  J. Dooley

 

 

Matura Repetytorium – poziom podstawowy

 

Oxford Matura – repetytorium

Egis

 

Oxford

Język niemiecki

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos 2B

Person

 

Matematyka rozszerzona

 

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

i rozszerzony cz. 3

Nowa Era

 

Geografia rozszerzona

 

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 2 i 3 – zakres rozszerzony

Nowa Era

 

Religia

 

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech Poznań

 

Etyka

 

P. Kołodziński, 

J. Kapiszewski

Etyka  seria Odkrywamy na nowo

OPERON

 

Historia i społeczeństwo

 

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WSiP

Organizacja pracy

w hotelarstwie

 

B. Cymańska-Garbowska, D. Witrykus, J. Pietras, G. Wolak

Organizacja pracy w hotelarstwie cz. 2

REA

Techniki pracy

w hotelarstwie

 

W. Drogoń,
B. Granecka - Wrzosek

Organizacja pracy służby pięter

WSIP

W. Drogoń

Obsługa gości  w recepcji

WSIP

 

zawód: technik handlowiec

KLASA II:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

Nowa Era

Język angielski

w zależności od grupy:

 Rod Fricker, B. Michałowski

M. Rosińska, L. Edwards

Focus

Password

Pearson

Macmillan

T. Falla, P. A. Davis

Matura Solutions

Oxford

Język hiszpański

 

M. Spychała. X.P.López, A. Dudziak-Szukała

Descubre – hiszpański

Draco

Podstawy przedsiębiorczości

 

T. Rachwał, Z. Makieła

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Geografia rozszerzona

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony cz.1, cz.2

Nowa Era

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński,

J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Historia i społeczeństwo

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WSiP

Towar jako przedmiot handlu

D. Kołożyn-Krajewska,

T. Sikora

 

P. Miller,

H. Rawdanowicz

Towaroznawstwo żywności (cd)

 

 

 

Towaroznawstwo wyrobów nieżywnościowych

WSiP

Organizacja i techniki sprzedaży

E. Strzyżewska

D. Andrzejczak

Organizacja sprzedaży

Organizacja i techniki sprzedaży

eMPi²

WSiP

Obsługa klientów

brak podręcznika

Marketing w działalności handlowej

J. Musiałkiewicz

Marketing

Ekonomik

Język niemiecki  w działalności handlowej

brak podręcznika

Sprzedaż towarów

J. Jóźwiak, M. Knap

Sprzedaż towarów cz. II

WSiP

           

 

KLASA III:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

Nowa Era

Język angielski

w zależności od grupy:

Marta Rosińska

Repetytorium

Macmillan

Język hiszpański

M. Spychała. X.P.López, A. Dudziak-Szukała

Descubre

Draco

Geografia rozszerzona

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii  – zakres rozszerzony

Nowa Era

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony cz.1, cz.2

Nowa Era

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński,

J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Historia i społeczeństwo

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WSiP

Obsługa klientów

brak podręcznika

Marketing w działalności handlowej

brak podręcznika

Przedsiębiorca w handlu

brak podręcznika

Język angielski w działalności handlowej

M. Prekiel

Język zawodowy  angielski – prowadzenie sprzedaży w praktyce

Emp2

Sprzedaż towarów

J. Jóźwiak, M. Knap

Sprzedaż towarów cz. II

WSiP

Symulacyjna firma handlowa

brak podręcznika

 

KLASA IV:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

Nowa Era

Język angielski

w zależności od grupy:

J. Nauton, B. Polit

Matura Explorer

Nowa Era

T. Falla, P. A. Davis

Matura Solutions

Oxford

Język niemiecki

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos 3

Pearson

Geografia rozszerzona

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony cz.2, cz.3

Nowa Era

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński,

J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Historia i społeczeństwo

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WSiP

Marketing w działalności handlowej

brak podręcznika

Przedsiębiorca w handlu

brak podręcznika

Język niemiecki w działalności handlowej

M. Gurgul, A. Jarosz

Deutsch fur Profis+ materiały własne

Lektorklett

Symulacyjna firma handlowa

brak podręcznika

 

zawód: technik informatyk

KLASA I:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, E. Kostrzewa

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 1, część 1

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

Nowa Era

Język angielski

T. Falla, P. A. Davis

J. Naunton, A. Lubecka

M. Rosińska, L. Edwards

Oxford Solutions

Matura Explorer

Password

Oxford

Nowa Era

Macmillan

Język niemiecki

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos (poda nauczyciel po testach diagnozujących)

Pearson

Wiedza o kulturze

A. Kisielewska,

A. Kisielewski,

A. Prochyra

Wiedza o kulturze  seria Ciekawi świata

OPERON

Historia

B. Burda, B. Halczak,

R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak

Historia seria Odkrywamy na nowo, zakres podstawowy   cz. I, II

OPERON

Wiedza o społeczeństwie

Z. Smutek, J. Maleska

Wiedza o społeczeństwie seria Odkrywamy na nowo, zakres podstawowy

OPERON

Podstawy przedsiębiorczości

T. Rachwał, Z. Makieła

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Geografia

R. Uliszak,

K. Wiedermann

Oblicza geografii – zakres podstawowy

Nowa Era

M. Kubik, M. Nikołajew-Banaszewska

Karty pracy – zakres podstawowy Oblicza geografii

Nowa Era

Biologia

E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jeleń, St. Czachorowski

Biologia na czasie

Nowa Era

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. Mrzigod

To jest chemia

Nowa Era

Fizyka

M. Fiałkowska

Świat fizyki- podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

ZamKor

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

i rozszerzony cz. 1

Nowa Era

Informatyka

Jarosław

Informatyka Europejczyka –podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres podst.

Helion

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w Kościele

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński, 

J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak podręcznika

Podstawy informatyki

T. Marciniuk,

K. Pytel, S. Osetek

Administracja i eksploatacja  systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Kwalifikacja inf. 02. e-podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. cz. 1, 2 i 3

 

 

Administracja i eksploatacja  systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Kwalifikacja inf. 02. e-podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. cz. 1,2 i 3

WSiP

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Administrowanie serwerowymi systemami operacyjnymi

Eksploatacja urządzeń sieciowych

Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

 

KLASA II:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

Nowa Era

Język angielski

 w zależności od grupy:

J. Nauton, B. Polit

Matura Explorer

Nowa Era

T. Falla, P. A. Davis

M. Rosińska, L. Edwards

Matura Solutions

Password 2

Oxford

Macmillan

Język niemiecki

w zależności od grupy:

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos 1B, Infos 2A

Pearson

Podstawy przedsiębiorczości

T. Rachwał, Z. Makieła

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony cz.1, cz. 2

Nowa Era

Geografia rozszerzona

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Informatyka - R

G. Zawadzka

Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Część 1 (Wydanie II)

Helion

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński,

J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Kompetencje społeczne
 i organizacja pracy zespołów

brak podręcznika

Systemy operacyjne

Tomasz Klekot,

Krzysztof Pytel

Kwalifikacja E.12

Pracownia urządzeń techniki komputerowej. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy.

WSiP

Urządzenia techniki komputerowej

Tomasz Klekot,

Krzysztof Pytel

Pracownia urządzeń techniki komputerowej

WSiP

Lokalne sieci komputerowe

Tomasz Klekot,

Krzysztof Pytel

Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

WSiP

Eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

Tomasz Klekot,

Krzysztof Pytel

Pracownia urządzeń techniki komputerowej

 

WSiP

Administracja systemami operacyjnymi

K. Pytel, S. Osetek

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci cz. 3

WSiP

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych

K. Pytel, S. Osetek

Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci cz. 3

WSiP

 

 

 

 

 

 

KLASA III:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

Nowa Era

Język angielski

w zależności od grupy:

M. Rosińska, L. Edwards

Password,  Matura Repetytorium

Macmillan

G. Manin, D. Gryca,

J. Sobierska,

J. Sosnowska

Oxford Matura Trainer –

Repetytorium z j. angielskiego

Oxford

Język niemiecki

w zależności od grupy:

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

 Infos 2A

Pearson

Matematyka  rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony cz. 2

Nowa Era

Informatyka rozszerzona

G. Zawadzka

Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Część 1 (Wydanie II)

Helion

Geografia rozszerzona

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Historia i społeczeństwo

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WSiP

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński,

J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Działalność gospodarcza

 

 

 

Brak podręcznika

Systemy baz danych

 

 

Brak podręcznika

 

 

 

Język angielski

w branży informatycznej

Maja Olejniczak

English for information

Technology 1 i 2

Pearson

Witryny i aplikacje internetowe

J. Pokorska

E-14 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Helion

Montaż i konfiguracja lokalnych sieci komputerowych

Brak podręcznika

 

 

Projektowanie baz danych

 

Brak podręcznika

 

 

Tworzenie aplikacji i stron internetowych

Jolanta Pokorska

 

 Tworzenie aplikacji internetowych

 

Helion

 

KLASA IV:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

 

M. Chmiel, A. Równy

 

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

Nowa Era

 

Język angielski

M. Rosińska, L. Edwards

Matura Repetytoruim

 

Macmillan

 

G. Manin, D. Gryca,

J. Sobierska,

J. Sosnowska

 

Virginia evans, Dooley Jenny

Oxford Matura Trainer –

Repetytorium z j. angielskiego

 

Repetytorium matura podstawowa

Oxford

 

EGIS

Język niemiecki

w zależności od grupy:

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos 2B

Pearson

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony cz.3

Nowa Era

Informatyka rozszerzona

G. Zawadzka

Informatyka Europejczyka. Informatyka. Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Część 1 (Wydanie II)

Helion

Geografia rozszerzona

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Historia i społeczeństwo

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WSiP

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński,

J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Witryny i aplikacje internetowe

J. Pokorska

E-14 Tworzenie i administracja stron internetowych i baz danych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

Helion

Administracja bazami danych

J. Pokorska

Tworzenie baz danych i administrowanie bazami

Helion

Programowanie aplikacji internetowych

Jolanta Pokorska

 

 Tworzenie aplikacji internetowych

 

Helion

 

zawód: technik logistyk

KLASA I:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, E. Kostrzewa

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 1, część 1

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

Nowa Era

Język angielski

w zależności od grupy:

 

M. Rosińska, L. Edwards

Oxford Solutions (podręcznik + ćwiczenia)

Focus

Password Reset

Oxford

Pearson

Macmillan

Język niemiecki

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos aktuell 1

Pearson

Historia

B. Burda, B. Halczak,

R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak

Historia seria Odkrywamy na nowo, zakres podstawowy   cz. I.

OPERON

Wiedza o społeczeństwie

Z. Smutek, J. Maleska

Wiedza o społeczeństwie seria Odkrywamy na nowo, zakres podstawowy

OPERON

Podstawy przedsiębiorczości

T. Rachwał, Z. Makieła

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Geografia

R. Uliszak,

K. Wiedermann

Oblicza geografii – zakres podstawowy

Nowa Era

M. Kubik, M. Nikołajew-Banaszewska

Karty pracy – zakres podstawowy Oblicza geografii

Nowa Era

Biologia

E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jeleń, St. Czachorowski

Biologia na czasie

Nowa Era

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. Mrzigod

To jest chemia

Nowa Era

Fizyka

M. Fiałkowska

Świat fizyki - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

ZamKor

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy  i rozszerzony cz. 1

Nowa Era

Informatyka

E. Krawczyński, Z. Talaga

M. Wilk

Informatyka nie tylko dla uczniów

Wydawnictwo Szkolne PWN

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

Religia

(red.) ks. Prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w Kościele

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński, 

J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Bezpieczeństwo i higiena pracy

brak podręcznika

Gospodarka magazynowa

 

S. Krzyzaniak , A. Niemczyk,

J. Majewski

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych

Biblioteka Logistyka

Działalność gospodarcza

 

brak podręcznika

Podstawy logistyki

 

brak podręcznika

Gospodarka zapasami

brak podręcznika

 

KLASA II:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

Nowa Era

Język angielski

T. Falla, P. A. Davis

J. Naunton, A. Lubecka,

M. Rosińska, L. Edwards

Matura Solutions ;  Oxford Solutions

Matura Explorer

Password Reset

Oxford

Nowa Era

Macmillan

 

Język rosyjski

M. Wiatr – Kmieciak,
S. Wujec

Wot i my 2

PWN

Język niemiecki

w zależności od grupy:

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos 2, Infos 3

Pearson

Podstawy przedsiębiorczości

T. Rachwał, Z. Makieła

Krok w przedsiębiorczość

Nowa Era

Geografia rozszerzona

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony cz.1, cz. 2

Nowa Era

Historia i społeczeństwo

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WSiP

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński, 

J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Gospodarka magazynowa

 

S. Krzyzaniak , A. Niemczyk,

J. Majewski

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych

Biblioteka Logistyka

Organizacja prac magazynowych

S. Krzyzaniak , A. Niemczyk,

J. Majewski

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych

Biblioteka Logistyka

Magazyny produkcyjne

brak podręcznika

Magazyny dystrybucyjne

brak podręcznika

Procesy magazynowe

S. Krzyzaniak , A. Niemczyk,

J. Majewski

Organizacja i monitorowanie procesów magazynowych

Biblioteka Logistyka

 

KLASA III:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

Nowa Era

Język angielski

M.Rosińska, L.Edwards

Matura Repetytorium

Macmillan

G.J.Manin, D. Gryca, M. Markowska,

Oxford Matura Trainer

Oxford

Język niemiecki

w zależności od grupy:

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

 Infos 3

Pearson

Język rosyjski

M. Wiatr – Kmieciak,
S. Wujec

Wot i my 2

 

Wiedza o kulturze

A. Kisielewska,

A. Kisielewski,

A. Prochyra

 

Wiedza o kulturze seria Ciekawi świata

OPERON

Geografia rozszerzona

 

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 1 i 2 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Matematyka  rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony cz. 2

Nowa Era

Historia i społeczeństwo

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WSiP

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński, 

J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Działalność gospodarcza

brak podręcznika

Logistyka transportu

Usługi logistyczno – transportowe

Procesy magazynowo - spedycyjne

Procesy transportowe

w logistyce

Radosław Kacperczyk

Organizowanie i monitorowanie procesów transportowych

WSiP

Język angielski w logistyce

 

Brak podręczniak

 

KLASA IV:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, A. Równy

 

Ponad słowami. Klasa …, część …

 

Nowa Era

Język angielski

w zależności od grupy:

 

Oxford Matura

Oxford

M. Rosińska, L. Edwards

V. Evans, J. Dooley,

 

Matura Repetytorium

Matura Repetytorium – poziom podstawowy

Macmillan

Egis

Język niemiecki

w zależności od grupy:

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

 

 

Infos 3A, Infos 3

Matura repetytorium

Pearson

 

Matematyka rozszerzona

 

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka – podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy i rozszerzony cz.3

Nowa Era

 

 

Geografia rozszerzona

 

 

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 2 i 3 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Religia

 

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w świecie

Święty Wojciech Poznań

Etyka

 

P. Kołodziński, 

J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Historia i społeczeństwo

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WSiP

Logistyka w jednostkach gospodarczych i administracyjnych

Organizacja i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w jednostkach administracyjnych – kwalifikacja A. 32. 1 i A 32.2

 

WSiP

Obsługa jednostek zewnętrznych

Planowanie przepływu zasobów

 i informacji

Język niemiecki w logistyce

 

 

 T. Janiak, G. Neumann

Meine Logistik

Instytut Logistyki i Magazynowania

Język angielski w logistyce

V. Evans, J. Dooley,

 

Logistics

Egis

 

zawód: technik spedytor

KLASA I:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, E. Kostrzewa

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 1, część 1

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

Nowa Era

Język angielski

w zależności od grupy:

T. Falla, P. A. Davis

Rod Fricker, Bartosz Michałowski,

M. Rosińska, L. Edwards

Oxford Solutions

Focus

Password 1

Oxford

Pearson

Macmillan

Język niemiecki

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos aktuell 1

Pearson

Wiedza o kulturze

A. Kisielewska,

A. Kisielewski, A. Prochyra

Wiedza o kulturze  seria Ciekawi świata

OPERON

Historia

B. Burda, B. Halczak,

R. M. Józefiak, A. Roszak, M. Szymczak

Historia seria Odkrywamy na nowo, zakres podstawowy   cz. I i II

OPERON

Wiedza o społeczeństwie

Z. Smutek, J. Maleska

Wiedza o społeczeństwie seria Odkrywamy na nowo, zakres podstawowy

OPERON

Podstawy przedsiębiorczości

J. Musiałkiewicz

Zarys przedsiębiorczości

Ekonomik

Geografia

R. Uliszak,

K. Wiedermann

Oblicza geografii – zakres podstawowy

Nowa Era

M. Kubik, M. Nikołajew-Banaszewska

Karty pracy – zakres podstawowy Oblicza geografii

Nowa Era

Biologia

E. Bonar, W. Krzeszowiec – Jeleń, St. Czachorowski

Biologia na czasie

Nowa Era

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod,

J. Mrzigod

To jest chemia

Nowa Era

Fizyka

M. Fiałkowska

Świat fizyki - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

ZamKor

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

i rozszerzony cz. 1

Nowa Era

Informatyka

E. Krawczyński, Z. Talaga

M. Wilk

Informatyka nie tylko dla uczniów

Wydawnictwo Szkolne PWN

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w Kościele

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński,

 J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak podręcznika

Podstawy spedycji i transportu

Brak podręcznika

Podstawy logistyki i magazynowania

Brak podręcznika

Procesy załadunku i rozładunku

Brak podręcznika

 

KLASA II:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, E. Kostrzewa

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 2, część 1

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

Nowa Era

Język angielski

w zależności od grupy:

T. Falla, P. A. Davis

Oxford Solutions

Matura Solutions

Oxford

J. Naunton, A. Lubecka, B. Palik

Matura Explorer

Nowa Era

Język niemiecki

w zależności od grupy:

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos 2A, Infos 2B

Pearson

Podstawy przedsiębiorczości

J. Musiałkiewicz

Zarys przedsiębiorczości

Ekonomik

Geografia rozszerzona

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

i rozszerzony cz. 1 i 2

Nowa Era

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w Kościele

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński,

 J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

Środki transportu

 

brak podręcznika

Opakowania i jednostki transportowe

brak podręcznika

Prawo i ubezpieczenia

 w transporcie

brak podręcznika

Marketing i negocjacje

brak podręcznika

Zarządzanie działalnością transportową i spedycyjną

brak podręcznika

Ekonomika transportu

brak podręcznika

Techniki biurowe
 i informatyczne

brak podręcznika

 

KLASA III:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, E. Kostrzewa

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 1, część 1

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

 

Nowa Era

 

Język angielski

w zależności od grupy:

Virginia Evans,
Dooley Jenny

Repetytorium matura podstawowa

EGIS

G. Maning, D. Gryca ,

J. Sobierska,

 J. Sosnowska

 

Oxford Matura Training

Repetytorium z j. angielskiego

Oxford

Język niemiecki

w zależności od grupy:

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos 2,  Infos 3

Pearson

Język niemiecki w działalności spedycyjnej

T. Janiak

G. Neumann

Język niemiecki dla logistyków

Biblioteka

Logistyka 

Grażyna Strzelecka, Renata Suszczyńska

Język niemiecki zawodowy w logistyce
 i spedycji" – zeszyt ćwiczeń.

WSiP

Język angielski w działalności spedycyjnej

 

Brak podręcznika

Geografia rozszerzona

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

i rozszerzony cz. 2

Nowa Era

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w Kościele

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński,

 J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

 

Historia i społeczeństwo

 

 

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WSiP

Podstawy logistyki i magazynowania

Brak podręcznika

Zarządzanie działalnością transportową i spedycyjną

Brak podręcznika

 

Ekonomika transportu

 

Brak podręcznika

Statystyka

A Kosma

 

Statystyka

Ekonomik

Techniki biurowe i informatyczne

A. Komosa

Biurowość

Ekonomik

 

KLASA IV:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

M. Chmiel, E. Kostrzewa

M. Chmiel, A. Równy

Ponad słowami. Klasa 1, część 1

Ponad słowami. Klasa 1, część 2

Nowa Era

Język angielski

w zależności od grupy:

T. Falla, P. A. Davis

Matura Solutions

Oxford

Virginia Evans,
Dooley Jenny

Repetytorium matura podstawowa

EGIS

 

Język niemiecki

 

B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos 2A, Infos 2B

Pearson

Geografia rozszerzona

R. Malarz,

M. Więckowski

Oblicza geografii 1 – zakres rozszerzony

Nowa Era

Matematyka rozszerzona

W. Babiński, L. Chańko

D. Ponczek

MATeMAtyka - podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych, zakres podstawowy

i rozszerzony cz. 2

Nowa Era

Religia

(red.) ks. prof. J. Szpet,
D. Jackowiak

Moje miejsce w Kościele

Święty Wojciech Poznań

Etyka

P. Kołodziński,

 J. Kapiszewski

Etyka seria Odkrywamy na nowo

OPERON

 

Historia i społeczeństwo

 

 

M. Markowicz 

O. Pytlińska

Ojczysty Panteon i ojczyste spory

WSiP

Język niemiecki w działalności spedycyjnej

T. Janiak

G. Neumann

Język niemiecki dla logistyków

Biblioteka

Logistyka  

Język angielski w działalności spedycyjnej

V. Evans, D. Buchnnan,
J. Dooley

Career paths logistics

Express publishing

Obsługa działalności spedycyjnej

Brak podręcznika

Statystyka

 

  1. Kosma

 

Statystyka

 

Ekonomik

 

 

Po szkole podstawowej

 

zawód: technik ekonomista (po szkole podstawowej)

KLASA I:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

 

Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska

”Sztuka wyrazu” – cz. 1 i cz. 2

GWO

Język angielski rozszerzony

S. Kay, V. Jones,

Bartosz Michałowski

Focus 2

Pearson

Język niemiecki

 

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos aktuell 1

Pearson

Filozofia

Brak podręcznika

Historia

 

M. Pawlak,

Adam Szweda

Poznać przeszłość

Nowa Era

Geografia

 

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii

Nowa Era

Biologia

Anna Helmin,

Jolanta Holeczek

Biologia na czasie

Nowa Era

Chemia

 

R. Hassa,  A. Mrzigod

J. Mrzigod

Chemia

Nowa Era

Fizyka

L. Lehman

W. Polesiuk

Fizyka – zakres podstawowy

WSiP

Matematyka rozszerzona

 

W. Babiański

L. Chańko, D. Ponczek

Matematyka – zakres podstawowy
i rozszerzony cz. 1

Nowa Era

Informatyka

 

Wanda Jochemczyk 
Katarzyna Olędzka

Informatyka

WSiP

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję  i działam bezpiecznie

Nowa Era

Religia

 

J. Szpet, D. Jackowiak

Żyć w miłości Boga

Św. Wojciech

Etyka

Jakub Kapiszewski, Paweł Kołodziński

Etyka

Operon

Bezpieczeństwo i higiena

pracy

Brak podręcznika

Podstawy ekonomii

Brak podręcznika

Prawo w działalności gospodarczej

Organizacja i techniki pracy biurowej

Zasoby rzeczowe w przedsiębiorstwie

Bożena Padurek

Pracownia ekonomiczna gospodarowanie zasobami majątkowymi, obsługa programu magazynowo – sprzedażowego  SUBIEKT GT

Wyd.  Padurek

Statystyka w przedsiębiorstwie

 

  1. Komosa

Statystyka

Ekonomik

Pracownia magazynowo -sprzedażowa

Brak podręcznika

zawód: technik rachunkowości (po szkole podstawowej)

KLASA I:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

 

Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska

”Sztuka wyrazu” – cz. 1 i cz. 2

GWO

Język angielski rozszerzony

S. Kay, V. Jones,

Bartosz Michałowski

Focus 2

Pearson

Język niemiecki

 

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos aktuell 1

Pearson

Filozofia

Brak podręcznika

 

Historia

M. Pawlak,

Adam Szweda

Poznać przeszłość

Nowa Era

Geografia

 

Roman Malarz,

Marek Więckowski

Oblicza geografii

Nowa Era

Biologia

 

Anna Helmin,

Jolanta Holeczek

Biologia na czasie

Nowa Era

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod

J. Mrzigod

Chemia

Nowa Era

Fizyka

 

L. Lehman

W. Polesiuk

Fizyka – zakres podstawowy

WSiP

Matematyka rozszerzona

 

W. Babiański

L. Chańko, D. Ponczek

Matematyka – zakres podstawowy
i rozszerzony cz. 1

Nowa Era

Informatyka

 

Wanda Jochemczyk 
Katarzyna Olędzka

Informatyka

WSiP

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

Religia

J. Szpet , D. Jackowiak

Żyć w Miłości Boga

Św. Wojciech

Etyka

 

Jakub Kapiszewski, Paweł Kołodziński

Etyka

Operon

Bezpieczeństwo i higiena

pracy

Brak podręcznika

Podstawy ekonomii

 

Brak podręcznika

Statystyka

 

  1. Komosa

Statystyka

Ekonomik

Kadry i  płace

Bożena Padurek

Pracownia ekonomiczna cz. 3

Wyd. B. Padurek

Finanse podmiotów gospodarczych

Ewa Jarocka

Finanse

Difin

Zasady rachunkowości finansowej

Bożena Padurek

Zasady rachunkowości finansowej

Wyd. B. Padurek

Systemy kadrowo – płacowe

 

Bożena Padurek

Pracownia ekonomiczna cz. 3

Wyd. B. Padurek

 

zawód: technik informatyk (po szkole podstawowej)

KLASA I:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

 

Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska

”Sztuka wyrazu” – cz. 1 i cz. 2

GWO

Język angielski rozszerzony

 

 

 

Rod Fricker, Bartosz Michałowski

 

M. Rosińska, L. Edwards

Focus

 

Password 1

Pearson

 

Macmillan

Język niemiecki

 

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos aktuell 1

Pearson

Filozofia

 

Brak podręcznika

 

Historia

M. Pawlak,

Adam Szweda

Poznać przeszłość

Nowa Era

Geografia

 

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii

Nowa Era

Biologia

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Biologia na czasie

Nowa Era

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod

J. Mrzigod

Chemia

Nowa Era

Fizyka

 

L. Lehman

W. Polesiuk

Fizyka – zakres podstawowy

WSiP

Matematyka rozszerzona

 

W. Babiański

L. Chańko, D. Ponczek

Matematyka – zakres podstawowy
i rozszerzony cz. 1

Nowa Era

Informatyka

Wanda Jochemczyk 
Katarzyna Olędzka

Informatyka

WSiP

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję  i działam bezpiecznie

Nowa Era

Religia

I.                     Szpet,

D. Jackowiak

Żyć w Miłości Boga

Św. Wojciech

Etyka

 

Jakub Kapiszewski, Paweł Kołodziński

Etyka

Operon

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak podręcznika

Podstawy informatyki

 

T. Marciniuk,

K. Pytel, S. Osetek

Administracja i eksploatacja  systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Kwalifikacja inf. 02. e-podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. cz. 1 -3

WSiP

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Język angielski w branży informatycznej

Maja Olejniczak

English for information

Technology 1 i 2

Pearson

Eksploatacja urządzeń sieciowych

Krzysztof Pytel,
Sylwia Osetek

 

Administracja i eksploatacja  systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Kwalifikacja inf. 02. e-podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. cz. 1 -  3

WSiP

Naprawa urządzeń techniki komputerowej

Marcin Czerwonka

Kwalifikacja inf.cz. 2

Helion

Montaż i eksploatacja lokalnej sieci komputerowej

Krzysztof Pytel,
Sylwia Osetek

 

Administracja i eksploatacja  systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych. Kwalifikacja inf. 02. e-podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. cz. 3

WSiP

Administrowanie serwerowymi systemami komputerowymi

 

zawód: technik logistyk (po szkole podstawowej)

KLASA I:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

 

Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska

”Sztuka wyrazu” – cz. 1 i cz. 2

GWO

Język angielski rozszerzony

Rod Fricker, Bartosz Michałowski

Focus 2

Pearson

Język niemiecki

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

Infos aktuell 1

Pearson

Filozofia

Brak podręcznika

Historia

 

M. Pawlak,

Adam Szweda

Poznać przeszłość

Nowa Era

Geografia

 

Roman Malarz, Marek Więckowski

Oblicza geografii

Nowa Era

Biologia

 

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Biologia na czasie

Nowa Era

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod

J. Mrzigod

Chemia

 

Nowa Era

Fizyka

 

L. Lehman

W. Polesiuk

Fizyka – zakres podstawowy

WSiP

Matematyka rozszerzona

 

W. Babiański

L. Chańko, D. Ponczek

Matematyka – zakres podstawowy
i rozszerzony cz. 1

Nowa Era

Informatyka

 

Wanda Jochemczyk 
Katarzyna Olędzka

Informatyka

WSiP

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

J. Słoma

Żyję  i działam bezpiecznie

Nowa Era

Religia

J. Szpet, D. Jackowiak

Żyć w miłości Boga

Św. Wojciech

Etyka

 

Jakub Kapiszewski, Paweł Kołodziński

Etyka

Operon

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak podręcznika

 

Podstawy logistyki

 

Brak podręcznika

Gospodarka magazynowa

 

Będzie podany przez nauczyciela na lekcji

Gospodarka zapasami

 

J. Stolarski

Anna Rożej , 

Joanna Śliżewska

Obsługa magazynów cz. 1 i 2

WSiP

Pracownia magazynowa

 

Jarosław Stolarski
Anna Rożej , 
Joanna Śliżewska

Obsługa magazynów i monitorowanie procesów transportowych.
Kwalifikacja AU 22cz. 1

WSiP

 

zawód: technik hotelarstwa (po szkole podstawowej)

KLASA I:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska

”Sztuka wyrazu” – cz. 1 i cz. 2

GWO

Język angielski

 

S. Kay,

B. Michałowski

Focus

Pearson

Język niemiecki

 

 

C. Serzysko, B. Sekulski N. Drabich, T. Gajownik

 

Infos aktuell 1

Pearson

Filozofia

Brak podręcznika

Historia

 

M. Pawlak,

Adam Szweda

Poznać przeszłość

Nowa Era

Geografia

 

Roman Malarz,

 Marek Więckowski

Oblicza geografii

Nowa Era

Biologia

 

Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Biologia na czasie

Nowa Era

Chemia

 

R. Hassa, A. Mrzigod

J. Mrzigod

 

Chemia

 

Nowa Era

Fizyka

 

L. Lehman

W. Polesiuk

Fizyka – zakres podstawowy

WSiP

Matematyka rozszerzona

 

W. Babiański

L. Chańko, D. Ponczek

Matematyka – zakres podstawowy
i rozszerzony cz. 1

Nowa Era

Informatyka

 

 

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję  i działam bezpiecznie

Nowa Era

Religia

Brak podręcznika

Etyka

 

Jakub Kapiszewski, Paweł Kołodziński

Etyka

Operon

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak podręcznika

Kompetencje społeczne
 i organizacja pracy zespołów

Brak podręcznika

 

Podstawy  hotelarstwa

 

 

W. Drogoń

B. Granecka – Wrzosek

 

Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe

 

WSiP

 

Organizacja pracy służby pięter

 

 

W. Drogoń

B. Granecka - Wrzosek

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowym cz. 2

WSiP

Usługi żywieniowe  w hotelarstwie

Joanna Duda

Sebastian Krzywda

Usługi żywieniowe w hotelarstwie

REA

Obsługa konsumenta

 

Joanna Duda

Sebastian Krzywda

Obsługa konsumenta - ćwiczenia

REA

Pracownia służby pięter

 

W. Drogoń

B. Granecka - Wrzosek

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowym cz. 2

WSiP

Pracownia usług dodatkowych

 

W. Drogoń

B. Granecka - Wrzosek

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowym cz. 2

WSiP

Pracownia obsługi konsumenta

 

Joanna Duda

Sebastian Krzywda

Obsługa konsumenta - ćwiczenia

REA

 

zawód: technik spedytor (po szkole podstawowej)

KLASA I:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

 

Katarzyna Budna, Beata Kapela-Bagińska

 

 

”Sztuka wyrazu” – cz. 1 i cz. 2

 

GWO

 

Język angielski rozszerzony

 

Rod Fricker, Bartosz Michałowski

Focus

Pearson

Język niemiecki

C. Serzysko, B. Sekulski, N. Drabich, T. Gajownik

 

Infos aktuell 1

 

Pearson

 

Filozofia

Brak podręcznika

Historia

 

M. Pawlak,

Adam Szweda

Poznać przeszłość

Nowa Era

Geografia

 

Roman Malarz,
 Marek Więckowski

Oblicza geografii

Nowa Era

Biologia

Anna Helmin,
Jolanta Holeczek

Biologia na czasie

Nowa Era

Chemia

R. Hassa, A. Mrzigod

J. Mrzigod

Chemia

Nowa Era

Fizyka

 

L. Lehman

W. Polesiuk

Fizyka – zakres podstawowy

WSiP

Matematyka rozszerzona

 

 

W. Babiański

L. Chańko, D. Ponczek

Matematyka – zakres podstawowy
i rozszerzony cz. 1

Nowa Era

Informatyka

 

Wanda Jochemczyk 
Katarzyna Olędzka

Informatyka

WSiP

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję  i działam bezpiecznie

Nowa Era

Religia

 

J. Szpet, D. Jackowiak

Żyć w miłości Boga

Św. Wojciech

Etyka

 

Jakub Kapiszewski, Paweł Kołodziński

Etyka

Operon

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak podręcznika

Podstawy transportu i spedycji

Brak podręcznika

Podstawy logistyki i magazynowania

Brak podręcznika

Marketing i negocjacje

Jacek Musiałkiewicz    „ Marketing”

Procesy załadunku i rozładunku

Będzie podany przez nauczyciela na lekcji

Branżowa szkoła I stopnia

zawód: magazynier – logistyk  (po szkole podstawowej)

KLASA I:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

 

Anna Klimowicz

Joanna Ginter

To się czyta

Nowa Era

Język angielski

Będzie podany po diagnozie

Historia

J. Ustrzycki

M. Ustrzycki

Historia

Operon

Podstawy przedsiębiorczości

Brak podręcznika

Geografia

S. Kurek

Geografia  – podręcznik do szkół branżowych I stopnia

Operon

Biologia

B. Jakubik

R. Szymańska

Biologia – podręcznik do szkół branżowych I stopnia

Operon

Matematyka

W. Babiański

L. Chańko, K. Wej

To się liczy

Nowa Era

Informatyka

E. Krawczyński,
 Z. Talaga, M. Wilk

Informatyka nie tylko dla uczniów

PWN

Edukacja dla bezpieczeństwa

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

Religia

J. Szpet,

D. Jackowiak

Żyć w miłości Boga

Św. Wojciech

Etyka

Brak podręcznika

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak podręcznika

Gospodarka zapasami

J. Stolarski , 

Anna Rożej , 

Joanna Śliżewska

Obsługa magazynów cz. 1 i 2

WSiP

Podstawy logistyki

Brak podręcznika

Gospodarka magazynowa

Pracownia magazynowa

zawód: pracownik obsługi hotelowej  (po szkole podstawowej)

KLASA I:

PRZEDMIOT

AUTOR PODRĘCZNIKA

TYTUŁ PODRĘCZNIKA

WYDAWNICTWO

Język polski

 

Anna Klimowicz

Joanna Ginter

To  się czyta

Nowa Era

 

Język niemiecki

 

C. Serzysko ,B. Sekulski

N. Drabich. T. Gajownik

Infos aktuell 1

Pearson

 

Historia

 

J. Ustrzycki

M. Ustrzycki

Historia

Operon

 

Podstawy przedsiębiorczości

 

Brak podręcznika

 

Geografia

 

S. Kurek

Geografia  – podręcznik do szkół branżowych I stopnia

Operon

 

Biologia

 

B. Jakubik

R. Szymańska

Biologia – podręcznik do szkół branżowych I stopnia

Operon

 

Matematyka

 

W. Babiański

L. Chańko,

K. Wej

To się liczy

Nowa Era

Informatyka

E. Krawczyński,
Z. Talaga, M. Wilk

Informatyka nie tylko dla uczniów

PWN

 

Edukacja dla bezpieczeństwa

 

J. Słoma

Żyję i działam bezpiecznie

Nowa Era

Religia

 

J. Szpet,

D. Jackowiak

Żyć w miłości Boga

Św. Wojciech

Etyka

 

Brak podręcznika

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Brak podręcznika

 

Podstawy hotelarstwa

 

W. Drogoń,

G. Wrzosek

Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe

WSiP

Organizacja pracy służby

pięter

W. Drogoń,

G. Wrzosek

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe

WSiP

Usługi żywieniowe w hotelarstwie

J. Duda

S. Krzywda

Usługi żywieniowe w hotelarstwie

REA

Obsługa konsumenta

J.  Duda

S. Krzywda

Obsługa konsumenta - ćwiczenia

REA

Pracownia służby pięter

 

W. Drogoń,

G. Wrzosek

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe cz. 2

WSiP

Pracownia usług dodatkowych

 

W. Drogoń,

G. Wrzosek

Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelowe cz. 1

WSiP

Pracownia obsługi konsumenta

J.  Duda

S. Krzywda

Obsługa konsumenta - ćwiczenia

REA

 
ilość odsłon: 596:)