Klub europejski    

Przygotowania do zorganizowania Klubu Europejskiego trwały od początku roku szkolnego 2002/2003. Już we wrześniu uczniowie klasy IB wraz z wychowawczynią mgr Teresą Moszczyńską wzięli udział w Spotkaniu Klubów Europejskich i Organizacji Pozarządowych. 28 listopada 2002 Teresa Moszczyńska uczestniczyła w spotkaniu Okrągły Stół Klubów Europejskich w Poznaniu. W kolejnych miesiącach uczniowie i nauczyciele śledzili przygotowania do szczytu w Kopenhadze, a w dniach 12 - 13 grudnia, za zgodą dyrekcji, obserwowali szczyt w Kopenhadze w telewizji i w Internecie. Informacje o tym wydarzeniu uczniowie klasy IVK wywieszali na tablicy informacyjnej.
Następnie Teresa Moszczyńska opracowała roboczy program działania klubu i przedstawiła go do akceptacji dyrektorowi szkoły oraz Radzie Pedagogicznej. Szkolny Klub Europejski powstał 8 stycznia 2003. Opiekę pedagogiczną sprawują Jolanta Stępczyńska, Teresa Moszczyńska, Jolanta Lesińska i Krystyna Wiśniewska. Także inni nauczyciele wyrazili chęć współpracy (m.in. Joanna Romańczuk i Dariusz Cielniak). Na kolejnych zebraniach członków klubu opracowano ostateczną wersję programu oraz statutu i podzielono zadania.
Akcję informacyjną o działalności Klubu prowadzą uczniowie klas IVK i IVE. /tablica informacyjna, wywieszenie plakatów, ogłoszenia w szkolnej telewizji/. Ponadto ogłoszono konkurs na logo i motto Klubu, zakupiono kronikę, przygotowano siedzibę Klubu i zgłoszono działalność Klubu Europejskiego do: Klub bierze udział w projektach ogólnopolskiego programu "Moja szkoła w Unii Europejskiej": Udział w programie "I ty zostań negocjatorem" pilotują Jolanta Lesińska i Krystyna Wiśniewska. W/w nauczycielki wraz z Teresą Moszczyńską opracowały dla każdego wychowawcy "Mini-vademecum o Unii Europejskiej" i rozpisały szkolny konkurs wiedzy europejskiej, zachęcając w ten sposób do podejmowania problematyki integracji z Unią Europejską na lekcjach wychowawczych i przedmiotowych. Klub nawiązał współpracę z Powiatowym Centrum Informacji Europejskiej i zamierza zorganizować Tydzień Unii Europejskiej i sejmik klubów europejskich.
8 stycznia odbyło się pierwsze spotkanie klubu, na którym wybrano władze klubu, ułożono plan działania, sporządzono statut klubu i rozpisano zadania dla uczniów i nauczycieli.

Skład zarządu:

Nauczyciele współpracujący :

Program Działania Klubu

Działania w Klubie

Działania w szkole

Działania pozaszkolne
ilość odsłon: 955:)