Koło teatralne    

Witamy w kąciku
--->> K O Ł A - T E A T R A L N E G O <<---
w ZS nr 2 w Stargardzie Szczecińskim

prowadzenie:
mgr Anna Pita
mgr Marzena Orłowska

 1. Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej
 2. Wizytacja Księdza Biskupa Jana Gałeckiego
 3. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski
 4. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza
 5. I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu i Twórczości Aleksandra Fredry
 6. 48 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
 7. Dzień Kobiet 2003
 8. Konkurs recytatorski poezji C.K. Norwida
 9. II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu Twórczości Aleksandra Fredry
 10. Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza
 11. 49 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski
 12. Spektakl "Masz tylko jedno życie..."
 13. IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji C.K.Norwida
 14. III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu Twórczości Aleksandra Fredry
 15. "Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza"
 16. I Ogólnopolski Przegląd Sztuk Teatralnych
  "Porozmawiajmy o Aids"

W październiku roku szkolnego 2002/2003 w Zespole Szkół nr 2 rozpoczęło działalność Szkolne Koło Teatralne, którego opiekunkami są: mgr Anna Pita i mgr Marzena Orłowska. Ma ono na celu pracę z uczniami uzdolnionymi, którzy chcą rozwijać zainteresowania związane z poezją i dramatem oraz prezentować swoje aktorskie talenty. Efekty pracy członków Koła były prezentowane podczas różnych imprez okolicznościowych: Uczniowie należący do Koła uczestniczyli w dwóch międzyszkolnych konkursach recytatorskich: Członkowie Koła wzięli również udział w I Międzyszkolnym Konkursie Wiedzy o Życiu i Twórczości A. Fredry (dwie grupy, które zajęły I i III miejsce) - ZS nr 2. Uczniowie należący do Koła Teatralnego 22 lutego 2003 r. uczestniczyli w miejskich eliminacjach 48 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego, które odbyły się w MDK w Stargardzie Szczecińskim. Wzięły w nim udziału trzy uczennice. Każda z nich wystąpiła w innej z zaproponowanych kategorii: Poziom konkursu oceniono jako wysoki. W/w osoby otrzymały wyróżnienia i zakwalifikowały się do etapu powiatowego, w którym wzięły udział 15 marca 2003 r. również w MDK w Stargardzie Szczecińskim. Efekty pracy członków Koła były również prezentowane 7 marca 2003 r. z okazji Dnia Kobiet. Zaproszeni goście mogli obejrzeć montaż poetycko - muzyczno - taneczny.


Powiatowy Dzień Edukacji NarodowejCzłonkowie Koła Teatralnego przygotowali część artystyczną: montaż poetycko - muzyczny z okazji obchodzonego w naszej szkole 14.10.2002 r. Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej. Udział wzięły następujące osoby: Całość obchodów Powiatowego Dnia Edukacji Narodowej zarejestrowały (zaproszone przez Dyrektora Szkoły): Stargardzka Telewizja Kablowa i Telewizja JANTAR. Fragmenty materiałów zostały wyemitowane 14 i 15.10 2002 r. Informacje na temat uroczystości pojawiły się także w prasie, w następujących czasopismach: "Głos Szczeciński", "Dziennik Stargardzki", "7 Dni Stargardu". 15.10.2002 część artystyczna została zaprezentowana nauczycielom i delegacjom klas naszej szkoły.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Do góryWizytacja Księdza Biskupa Jana GałeckiegoUdział w uroczystości wzięły trzy osoby z Koła Teatralnego prezentując następujące teksty, wykorzystane w montażu słowno-muzycznym :
 • Łukasz Sowiński - słowo wstępne
 • Ewelina Soczewska -"Chwila myśli" C.K.Norwida
 • Marta Dec - fragment Desideraty.
Kliknij aby powiększyć

Do góryMiędzyszkolny Konkurs RecytatorskiDnia 23 października 2002 roku odbył się w Liceum Ogólnokształcącym nr 2 konkurs recytatorski poezji C.K. Norwida pod hasłem: AUTORYTET. Wzięły w nim udział:
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć

Do góryMiędzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza


Dnia 10 grudnia 2002 roku odbył się w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Stargardzie Szczecińskim konkurs recytatorki poezji Adama Mickiewicza. Wzięła w nim udział Adela Sobina, która prezentowała wiersz A. Mickiewicza: "Do D.D." Elegia.

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Do góry
I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy
o Życiu i Twórczości Aleksandra Fredry


Dnia 26.11.2002 r. odbył się w naszej szkole I Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu Twórczości Aleksandra Fredry pod hasłem: "Nikt mnie nie zna…". Do udziału w nim zaproszono uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Rywalizacja przebiegała w trzech, osobno punktowanych etapach: test wiedzy; rozpoznawanie cytatów pochodzących z komedii A. Fredry; inscenizacja fragmentów wybranych z utworów pisarza. Uczestnicy zaprezentowali wysoki i wyrównany poziom. Zgromadzonej publiczności i komisji oceniającej pracę zespołów (w skład której weszła Dyrekcja ZS nr 2 oraz wszyscy nauczyciele-opiekunowie grup) najbardziej podobały się, aktorskie i scenograficzne popisy uczniów wcielających się w role bohaterów bajek, "Ślubów panieńskich" i "Pana Jowialskiego". Członkowie Koła zajęli: I miejsce - grupa w składzie: Maria Staśczak, Kornela Wilk, Beata Soswa, Piotr Styczewski i III miejsce - grupa w składzie: Adela Sobina, Iwona Orzechowska, Katarzyna Borkowska, Katarzyna Romanowska

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć
GRATULACJE
Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Do góry48 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski


Dnia 22 lutego 2003 r. odbyły się w MDK w Stargardzie Szczecińskim miejskie eliminacje 48 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wzięły w nim udziału trzy uczennice należące do Koła Teatralnego. Każda z nich wystąpiła w innej z zaproponowanych kategorii: Poziom konkursu oceniono jako wysoki. Nasze uczennice otrzymały wyróżnienia i wszystkie trzy zakwalifikowały się do etapu powiatowego, w którym wzięły udział 15 marca 2003 r. również w MDK w Stargardzie Szczecińskim.
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Do góryDzień Kobiet 2003


Jednym z przedsięwzięć Koła Teatralnego, które zrealizowaliśmy 7 marca 2003 r. było spotkanie z okazji Dnia Kobiet. Praca skupiła się na przygotowaniu montażu poetycko - muzyczno - tanecznego i przebiegała w następujących etapach:
 1. Dobór tekstów - repertuaru
 2. Opracowanie scenariusza (+ choreografia i podkład muzyczny)
 3. Przydział ról
 4. Zatwierdzenie przez Dyrektora Szkoły scenariusza imprezy
 5. Próby i spotkania organizacyjne
 6. Przygotowanie rekwizytów i strojów
 7. Projekt i wykonanie dekoracji (+ wypożyczenie z MDK oświetlenia)
 8. Wybór osoby do obsługi kamery ( Mariusz Barcki z kl. IV K)
 9. Wybór "złotych myśli" o kobietach, które zostały wypisane na kolorowych kartach i umieszczone w pokoju nauczycielskim wraz z plakatem autorstwa Mateusza Niteckiego z kl. I T
 10. Występ
Udział w realizacji wzięli: Iza Andrzejewska (recytacja, śpiew), Ewelina Soczewska (recytacja, śpiew), Marta Dec (recytacja, śpiew),Łukasz Sowiński (recytacja), Maria Staśczak (inscenizacja), Piotr Styczewski (inscenizacja), Grzegorz Majek (narrator), Krzysztof Kijowski (narrator), Ariel Dojniak (recytacja), Patryk Emilianowicz (śpiew, taniec), Ewelina Mielnik (taniec), Lucyna Stańczyk (taniec), Kasia Kalukajtis (taniec), Agnieszka Dembińska (taniec). Nasz występ spotkał się z bardzo serdecznym przyjęciem zebranych. Na zakończenie - pozostał słodki poczęstunek. Całość została zarejestrowana przez kamerę i następnie zaprezentowana młodzieży w szkolnej TV. Pełen scenariusz wraz ze zdjęciami można oglądać w dziale publikacji na stronie Internetowego Magazynu Publikacji - Literka.pl (Portal Edukacyjny dla Ciebie) (zapraszamy).

Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć
Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć Kliknij aby powiększyć

Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji C.K.Norwida


Dnia 24 października 2003 r. w Art Cafe Książnicy Stargardzkiej odbył się konkurs recytatorski poezji C.K. Norwida pod hasłem: PRACA - TWORZENIE, zorganizowany przez Liceum Ogólnokształcące nr 2. Motywem przewodnim były słowa poety: Heroizm będzie trwał - dopóki praca. Praca? - dopóki stworzenie... Wzięły w nim udział: Adela Sobina zajęła w ogólnej klasyfikacji III miejsce.

Do góry


II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu Twórczości Aleksandra Fredry


Dnia 27.11.2003 r. odbył się w naszej szkole II Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu Twórczości Aleksandra Fredry pod hasłem: "Nikt mnie nie zna...". Ponownie do udziału w nim zaproszono uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Tradycyjnie już rywalizacja przebiegała w trzech etapach. Uczestnicy zaprezentowali wysoki i wyrównany poziom. Zgromadzonej publiczności i komisji najbardziej podobały się aktorskie i scenograficzne popisy uczniów. Koło reprezentowały dwie grupy: A. Lachowicz, M. Kaczan, G. Majek, K. Kijowski (z kl. IVE) - zdobywcy IV miejsca oraz K. Balcerzak, M. Szydłowska, A. Juszczak, E. Michalik (z kl. IV R). Całą imprezę prowadzili członkowie naszego Koła: Żaneta Zagórska z kl. I T i Łukasz Sowiński z kl. V K. Relacja z konkursu została wyemitowana w Stargardzkiej Telewizji Kablowej, została również umieszczona na stronie internetowej Powiatu Stargardzkiego (http://www.powiatstargardzki.pl/article.php?sid=707).
Zapraszamy do galerii zdjęć
Zapraszamy do galerii zdjęć

Do góry


"Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza"


Dnia 1 grudnia 2003 roku odbył się w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Stargardzie Szczecińskim konkurs recytatorski poezji Adama Mickiewicza. Wziął w nim udziału uczeń klasy IV T: Marcin Dędek, który prezentował wiersz A. Mickiewicza: "Niepewność".

Do góry"49 Ogólnopolski Konkurs Recytatorski"


Dnia 21 lutego 2004 r. odbyły się w MDK w Stargardzie Szczecińskim miejskie eliminacje 49 Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. Wzięły w nim udziału dwie uczennice należące do Koła Teatralnego. Obie wystąpiła w kategorii Turniej Poetycki: Poziom konkursu oceniono jako dobry i wyrównany. Magdalena Sadłocha otrzymała wyróżnienie i zakwalifikowała się do etapu powiatowego.

Do góry


"Masz tylko jedno życie..."


18 marca 2004 roku w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim odbyło się premierowe przedstawienie zrealizowane przez nasze Koło Teatralne. Spektakl "Masz tylko jedno życie..." przygotowano w ramach szkolnego programu profilaktyki, gdyż jego tematyka związana jest z uzależnieniami.
Kolejne sceny przestrzegały przed narkotykami, przemocą (w tym również przemocą na drogach) oraz uzależnieniem od telewizji. Jednak przestroga nie miała nic wspólnego z moralizowaniem i natrętnym pouczaniem widza. Przekazana została w formie poetyckiej refleksji, wzbogaconej muzyką i tańcem.
Zaletą spektaklu był jego niepowtarzalny klimat, stworzony przez wykonawców i związany z miejscem przedstawienia - szkolnym schronem, oświetlonym świecami. Atmosferze sprzyjała również oryginalna scenografia, na którą składały się między innymi wykonane przez uczniów plakaty.
W spektaklu wystąpili: Adela Sobina, Irmina Szala, Katarzyna Borkowska, Monika Ociepa, Iwona Orzechowska (z klasy V F), Łukasz Sowiński (z klasy V K ), Marcin Dędek, Piotr Styczewski, Filip Gąsior (z klasy IV T), Monika Włodarska (z klasy II F), Żaneta Zagórska, Justyna Skrzeszowska, Marta Szal (z klasy I T), Patryk Jurczyszyn (z klasy I A), Ewelina Soczewska (z klasy IV K).
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]
[Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image] [Click to enlarge image]

Do góry


IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji C.K.Norwida


Dnia 22 października 2004 roku w II Liceum Ogólnokształcącym w Stargardzie Szczecińskim odbył się IV Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Poezji C. K. Norwida. Koło Teatralne reprezentowała Żaneta Zagórska. Recytatorka przygotowała, zgodnie z regulaminem, wiersz C. K. Norwida oraz tekst wybranego przez siebie autora na temat ojczyzny, gdyż hasłem tegorocznego konkursu była ojczyzna.
Żaneta Zagórska recytowała wiersz C. K. Norwida " Moja piosnka II" oraz wiersz W. Szymborskiej "Gawęda o miłości ziemi ojczystej". Otrzymała wyróżnienie z rąk aktora Teatru Współczesnego w Szczecinie p. Konrada Pawickiego.


Do góry


III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu Twórczości
Aleksandra Fredry


Dnia 25 listopada 2004 roku odbył się w naszej szkole III Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu Twórczości Aleksandra Fredry pod hasłem: "Nikt mnie nie zna...". Zwyczajem lat ubiegłych do udziału w nim zaproszono uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Tradycyjnie już rywalizacja przebiegała w trzech etapach: test z życia i twórczości dramatopisarza, rozpoznawanie cytatów pochodzących z dzieł A. Fredry oraz przedstawienie scenki z wybranej sztuki romantycznego twórcy. Uczestnicy zaprezentowali wysoki i wyrównany poziom. Zgromadzonej publiczności i komisji najbardziej podobały się aktorskie i scenograficzne popisy uczniów. Koło reprezentowała grupa w składzie:
 1. Anna Franczuk klasa II T,
 2. Anna Łukomska klasa III T,
 3. Iwona Łukomska klasa II F,
 4. Anna Mazurek klasa II F,
 5. Katarzyna Sadłocha klasa II T.
Ostateczne wyniki konkursu przedstawiają się następująco :
 1. I miejsce grupa reprezentująca Zespół Szkół nr 2
 2. II miejsce drużyna z Zespołu Szkół nr 5
 3. III miejsce uczniowie z Zespołu Szkół Budowlano - Technicznych
Całą imprezę prowadzili członkowie naszego Koła: Żaneta Zagórska z kl. II T i Paweł Kędzioła z kl. I F. Relacja z konkursu została również umieszczona na stronie internetowej Powiatu Stargardzkiego.

Do góry


"Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji Adama Mickiewicza"


Dnia 1 grudnia 2004 roku odbył się w Liceum Ogólnokształcącym nr 1 w Stargardzie Szczecińskim konkurs recytatorski poezji Adama Mickiewicza. Wzięła w nim udziału uczennica klasy II T: Katarzyna Sadłocha, która prezentowała fragment "Pana Tadeusza" A. Mickiewicza - opis stawów, ponieważ tegoroczny konkurs przebiegał pod hasłem NATURA.

Do góry


I Ogólnopolski Przegląd Sztuk Teatralnych
"Porozmawiajmy o Aids"


15 grudnia 204 roku po raz pierwszy w Stargardzie Szczecińskim zorganizowano etap powiatowy I Ogólnopolskiego Przeglądu Sztuk Teatralnych.
Konkurs był przeznaczony dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych i ośrodków szkolno - wychowawczych. Celem konkursu było przygotowanie inscenizacji przedstawiającej sposoby zarażenia się wirusem oraz stosunek do chorych na AIDS.
Impreza w Stargardzie odbyła się pod patronatem marszałka województwa zachodniopomorskiego, a także starosty stargardzkiego. Głównym jej organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno- Epidemiologiczna w Stargardzie Szczecińskim.
Wrzesień i połowa października były miesiącami poświeconymi na przygotowanie scenariusza i ogólnej koncepcji sztuki pod tytułem W świecie z AIDS.
15 października przesłano FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY do Powiatowej Stacji Sanitarno- Epidemiologicznej w Stargardzie Szczecińskim.
W spektaklu wzięli udział uczniowie z różnych klas, członkowie Koła Teatralnego: Ilona Klimińska V T, Marta Szal II T, Żaneta Zagórska II T, Justyna Skrzeszowska II T, Paulina Kamińska III W, Ada Łodzińska III W, Kinga Zając I l, Kozińska Monika I l, Ewelina Szuszkiewicz I l, Krzysztof Żywiołek I W.
Informacje o konkursie pojawiły się w lokalnej prasie, w kronice szkoły oraz na gazetce "Z życia szkoły".

Do góry
ilość odsłon: 190:)