Prezydencja Polski w Radzie UE    

Projekt promujący i prezentujący zagadnienia na temat Prezydencji Polski w Radzie Unii Europejskiej

CZŁONKOWIE GRUPY: OPIEKUN:

Harmonogram imprez edukacyjno-kulturalnych w Zespole Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim


I. WRZESIEŃ 2011

CEL: propagowanie idei otwartości oraz integracji europejskiej

A) Dzień kultury krajów europejskich zorganizowany podczas corocznej imprezy "Spotkanie z kulturą"

Opis wydarzenia: Wystawa przygotowana będzie przez klasy III Technikum Zawodowego. Każda klasa wylosuje jeden kraj należący do Unii Europejskiej w czerwcu 2011r. Zadaniem klas III będzie przygotowanie i zaprezentowanie wylosowanego państwa podczas Spotkania z Kulturą. Uczestnicy podczas przygotowań kierować się powinni następującymi zagadnieniami:

B) Prelekcja zwycięzców ogólnopolskiego konkursu "Moja szkoła w Unii Europejskiej", uczniów ZS nr 2: promienna moc integracji europejskiej.

Opis wydarzenia: W auli ZS nr 2 przygotowana będzie prelekcja połączona z warsztatami dla uczniów klas II. Zwycięzcy konkursu zaprezentują informacje nt. promiennej mocy integracji europejskiej. Prelekcji towarzyszyć będzie pokaz multimedialny przy wykorzystaniu tablicy multimedialnej.

II. WRZESIEŃ 2011

CEL: poszerzenie wiedzy z zakresu prezydencji w radzie Unii Europejskiej konkurs wiedzy dla klas I-III

Opis wydarzenia: Konkurs przeznaczony będzie dla chętnych uczniów z kl. I-III. Pytania konkursowe zostaną ułożone przez opiekuna projektu oraz przez nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie oraz wiedzy o kulturze. Zagadnienia konkursowe przygotowane będą w oparciu o bibliografię podaną uczniom przed konkursem.

III. WRZESIEŃ 2011

CEL: promocja prezydencji polski w UE

A) Konkurs na projekt szkolnej strony www - ZS nr 2 promuje polską prezydencję w Unii Europejskiej

Opis wydarzenia: Ogólnoszkolny konkurs dla wszystkich chętnych uczniów na zaprojektowanie strony www bądź zakładki do strony szkolnej promującej Polską Prezydencję w UE.

B) Akcja uczniów ZS nr 2 na WWW.FACEBOOK.COM POLSKA PREZYDENCJA 2011 - LUBIĘ TO!

Opis wydarzenia:Podczas lekcji informatyki uczniowie szkoły będą mieli możliwość zalogowania się bądź stworzenia profilu na portalu społecznościowym FACEBOOK. Odnaleźć tam można stronę Polska Prezydencja 2011 która prezentować będzie najważniejsze wydarzenia polityczne, społeczne oraz kulturalne podczas prezydencji Polski w UE. Poprzez opcję LUBIĘ TO! uczniowie będą mieli okazję przeczytać, skomentować oraz włączyć się w dyskusje nt. prezydencji.

IV. PAŹDZIERNIK 2011

CEL: Poznanie celów strategicznych podczas polskiej prezydencji w UE - kalambury czyli ważny temat na wesoło

Opis wydarzenia: Zabawa edukacyjna polegać będzie na rywalizacji dwóch grup z klas I, których zadaniem będzie przygotowanie haseł związanych z Polską prezydencją w UE. Hasła można będzie pokazać lub narysować. Drużyna przeciwna, która odgadnie hasło zdobędzie punkt w postaci flagi UE/Polska. Drużyna, która zdobędzie więcej flag wygra konkurs.

V. PAŹDZIERNIK 2011

CEL: Kształtowanie postaw proekologicznych, ochrona środowiska prelekcja zwycięzców ogólnopolskiego konkursu "Moja szkoła w Unii Europejskiej" uczniów ZS nr 2: jak swoim stylem życia wpływasz na środowisko naturalne

Opis wydarzenia: W auli ZS nr 2 przygotowana będzie prelekcja połączona z warsztatami dla uczniów klas II. Zwycięzcy konkursu zaprezentują informacje nt. wpływu życia na środowisko naturalne. Prelekcji towarzyszyć będzie pokaz multimedialny przy wykorzystaniu tablicy interaktywnej.

VI. PAŹDZIERNIK 2011

CEL: Zapoznanie z programami unijnymi skierowanymi do młodzieży, programy unijne również dla mnie! - Zajęcia informatyczne

Opis wydarzenia: W pracowni multimedialnej ZS nr 2 odbędą się zajęcia informatyczne, których celem będzie zaznajomienie uczniów z efektywnym wyszukiwaniem oraz pozyskiwaniem informacji nt. projektów unijnych skierowanych do młodzieży.

VII. LISTOPAD 2011

CEL: Poznanie gospodarczych priorytetów polskiej prezydencji w UE - wykład nauczyciela ZS nr 2 p. Jolanty Stępczyńskiej

Opis wydarzenia: Podczas wykładu uczniowie poznają priorytety gospodarcze polskiej prezydencji w UE: np. rozwój rynku wewnętrznego, budowanie konkurencyjnej europy, rozwój społeczno-gospodarczy, praca nad budżetem 2014-2020.

VIII. LISTOPAD 2011

CEL: Zapoznanie ze strategią energetyczną w UE wizyta w przedsiębiorstwie energetyki cieplnej sp. z o.O. w Stargardzie Szczecińskim

Opis wydarzenia: Wycieczka zorganizowana będzie dla klas IV. Uczniowie zwiedzą PEC Sp. z o.o., zaznajomią się z zasadami promocji ciepła systemowego, zapoznają się z innowacyjnymi metodami pozyskiwania ciepła oraz ze strategią energetyczną Polski oraz Unii Europejskiej.

IX. GRUDZIEŃ 2011

CEL: Podsumowanie polskiej prezydencji w radzie UE - wydanie gazetki szkolnej/biuletynu informacyjnego podsumowującego polską prezydencję w radzie UE

Opis wydarzenia: Grupa uczniów ZS nr 2 przygotuje biuletyn informacyjny/ gazetkę, w której zawarte będą wszystkie najważniejsze wydarzenia, projekty zrealizowane oraz sukcesy Polskiej prezydencji w UE.
ilość odsłon: 2136:)