2002/2003    

W dniach od 7 marca do 3 czerwca w naszej szkole prowadzona była pod patronatem PCK akcja "Gorączka Złota". W zbiórce monet: 1, 2 i 5 groszowych wzięło udział 17 klas. Najwięcej pieniędzy zebrała młodzież z kl. I W - 70,79 zł; II miejsce kl. IV H - 50,29 zł; III miejsce kl. IV D - 50,10 zł. Łącznie nasza szkoła zebrała 440,41 zł i uplasowała się na II miejscu w rejonie. Wszystkim uczniom, którzy włączyli się do tej akcji serdecznie dziękujemy.

Fot. Sławomir Mielnik

W dniach 28 i 29 maja w naszej szkole odbyło się Referendum Europejskie, w którym brała udziała cała społeczność uczniowska szkoły (klasy I - IV). Ogółem do głosowania uprawnionych było 605 osób (nie liczono tych, którzy byli poza szkołą na wycieczkach). Oddano łącznie 378 głosów - co stanowi frekwencję 62%. Za przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej opowiedziały się 244 osoby (64,55%), zaś przeciwko były 134 osoby. Nad przebiegiem wyborów czuwała Szkolna Komisja Referendalna w składzie: Ilona Hryniewicz - przewodniczący, Mariusz Barcki - z-ca przewodniczacego oraz członkowie: Jolanta Babirecka, Magdalena Iwanicz, Rafał Kijowski.

W maju (od 10 do 23) Zespół ds. Profilaktyki ogłosił konkurs plastyczny na najciekawszy plakat o szkodliwości picia alkoholu - pod hasłem "Alkochol niszczy miłość". Zebrano 19 plakatów. Komisja w składzie B.Lipczyńska, ks. W.Manelski i R.Bogalecka - wyróżniła 3 plakaty, przyznając nastepujące miejsca:
I - Klim Mariusz z kl. I T
II - Agnieszka Cicha i małgorzata Kmieć z kl. I A
III - Iwona Dąbro z kl. IV T
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

Powiększenie

W dniach 12-14 maja przebywali w naszej szkole nauczyciele z zaprzyjaźnionej szkoły w Niemczech Oberstufenzentrum Lausitz. W skład delegacji wchodzili nauczyciele takich przedmiotów jak gastronomia, matematyka i fizyka oraz Pani dyrektor szkoly Margit Lieback. Koordynatorem międzynarodowej współpracy szkół był Pan Michael Tomczak. Goście spotkali się z władzami powiatu, a także zapoznali się z naszą szkołą oraz zwiedzili Stargard, Szczecin i okolice. Celem wizyty była określenie dziedzin współpracy miedzy naszymi szkołami. Ustalono, że wspólne projekty realizowane będą w dziedzinie turystyki, ekologii, przedmiotów zawodowych i sportu.

W dniu 30 kwietnia 2003 r. odbył się konkurs dla uczniów klas trzecich, którego celem było wyłonienie i nagrodzenie osób najlepiej znających powieść Polesława Prusa pt. "Lalka". Z każdej klasy mogły w nim brać udział trzy osoby. Konkurs składał się z trzech etapów: I - udzielenie odpowiedzi na szczegółowe pytania dotyczące treści lektury, II - rozpoznanie fragmentów wybranych z utworu. W sumie do rywalizacji przystapiło 20 osób. Wyniki: 1. Sylwia Konopska kl. III F; 2. Anna Gołębiewska kl. III R; 3. Iwona Kaczyńska kl. III F.

Powiększenie

28 kwietnia 2003 r. do Szkolnego Klubu Europejskiego w ZS nr 2 przyjechały studentki z Holandii, Niemiec i Ukrainy. Po powitaniu, wzajemnej prezentacji i "sprawdzeniu" wiedzy o Unii nastąpiło przedstawienie jej struktury, kompetencji instytucji unijnych ze szczególnym uwzględnieniem Parlamentu Europejskiego. Kolejnym punktem spotkania była "Symulacja obrad Parlamentu Europejskiego". Przedstawiciele różnych frakcji politycznych mieli za zadanie przedstawić argumenty przeciw oraz korzyści i możliwości, jakie wynikną dla Polski po akcesji do UE. Uczniowie bardzo aktywnie brali udział w zajęciach. Zapoznając zagranicznych studentów z naszą szkołą i miastem mamy nadzieję, że staną się oni "ambasadorami" Polski w swoim otoczeniu.

25 kwietnia 2003 r odbył się u nas w szkole I Powiatowy Konkurs Matematyczny Szkół Gimnazjalnych Powiatu Stargardzkiego o Puchar Starosty pt. "Myślenie nie jest wstydem". Do rywalizacji zgłosiło się 12 trzyosobowych drużyn szkół stragardzkich oraz spoza Stargardu. Najlepszym matematykiem wśród gimanzjalistów powiatu stargardzkiego została Olga Łojko z Gimnazjum nr 4 w Stargardzie, miejsce 2 zajęła Magdalena Różańska, 3 miejsce - Radosław Kozaryn również z Gimanzjum nr 4, zaś 4 miejsce Paweł Pokuciński z Gimnazjum nr 1. Jak łatwo się domyśleć w klasyfikacji drużynowej 1 i 2 miejsce zajęło Gimanzjum nr 4 zaś 3 miejsce Gimanzjum nr 1. Jeśli jesteście ciekawi zadań to można ściągnąć je stąd.

Powiększenie
Powiększenie

3 kwietnia 2003 r odbyła się w Zespole Szkół nr 2 druga edycja międzyszkolnego konkursu "Wybieramy zdrowie". W konkursie udział wzięli uczniowie z 7 stargardzkich szkół ponadgimnazjalnych. Wsród ocenianych konkurencji było rozwiązywanie testu, krzyżówki, przedstawienie krótkiej scenki promującej zdrowy styl życia oraz udzielanie pierwszej pomocy. Najwięcej punktów zdobyła nasza szkolna drużyna w składzie: E.Soczewska oraz A.Łodzińska. Ogólna klasyfikacja przedtawia się następująco: ZS nr 2, I LO, ZS nr 5, II LO, ZS nr 3, ZS nr 6 i ZS nr 1.

12 marca br. Zespół Szkół nr 2 zorganizował Powiatowy Sejmik Klubów Europejskich. Do uczestnictwa w spotkaniu zaproszono nie tylko członków i opiekunów klubów już działających, lecz także przedstawicieli szkół nie prowadzących dotychczas takiej działalności. Uczestnicy sejmiku mieli okazję do wymiany doświadczeń, doskonalenia umiejętności oraz dyskusji nt. szans, jakie integracja europejska niesie dla młodzieży. Odbył się także konkurs na hasło promujące wstąpienie Polski do Unii Europejskiej. Patronat nad spotkaniem objął Starosta Powiatu Krzysztof Ciach.

Powiększenie
Powiększenie

W dniach od 3 do 7 marca z okazji Tygodnia Europejskiego zorganizowano w szkole wiele imprez takich jak: projekcja filmu o Unii Europejskiej, nauka hymnu, różnego rodzaju konkursy; między innymi konkurs na dekorację klasy, plakat o Unii, quiz "Unia w pigułce" oraz konkurs "Zostań negocjatorem". W różnych formach udzielano informacji o Unii. We wszystkich działaniach aktywnie uczestniczyła młodzież naszej szkoły.

Dnia 7 marca 2003 roku z okazji Dnia Kobiet na auli naszej szkoły odbyło się spotkanie przy kawie, słodyczach, owocach i świecach. Obsługę kelnerską i nakrycia stołów przygotowali uczniowie klasy I T, pod opieką p.I.Gniazdwoskiej. Zaproszone Panie (i obecni Panowie) obejrzeli montaż poetycko-muzyczno-taneczny przygotowany przez uczniów z Koła Teatralnego pod opieką pani A.Pity i M.Orłowskiej. Zaprezentowano wiersze Mickiewicza, Gałczyńskiego, fragm. "Pamiętników Adama i Ewy" M.Tuwima, piosnki: R.Przemyk i M.Grechuty oraz układ taneczny do piosenki zespołu "Ich Troje": "Kochać kobiety". Występ zakończył sie życzeniami i kwiatami.

Powiększenie
Powiększenie

26 lutego 2003 r. odbył się w szkole Konkurs o Puchar Mistrza Ortografii ZS nr 2. W konkursie wzięło udział 58 uczestników. W drodze eliminacji, z każdej klasy wybrano trzy najlepsze osoby. Uczestnicy pisali tekst dyktanda. Poziom konkursu był wysoki i wrównany.
I miejsce, Puchar Mitrza Ortografii zdobyła Regina Rusin z klasy IV N
II miejsce - Marlena Kozica z klasy III N
III miejsce - Kamila Wołowicz z klasy III F

8 stycznia odbyło się spotkanie Szkolnego Klubu Europejskiego. Na zebraniu został wyłoniony zarząd, którego prezesem został Przemysław Jerzy z kl. IV E.
Opiekunem SKE została pani prof. Teresa Moszczyńska. Celem działalność klubu jest m.in.: zdobywanie i szerzenie wiedzy o Unii Europejskiej i całej Europie, propagowanie integracji europejskiej w szkole i poza nią, promowanie naszego kraju, regionu oraz naszej szkoły. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do współpracy z SKE.

Powiększenie

17 grudnia 2002 r. odbył się OGÓLNOSZKOLNY KONKURS NA NAJŁADNIEJ ZAŚPIEWANĄ KOLĘDĘ. Swoje wokalne talenty przedstawiły kolejno reprezentacje następujących klas: I N-5 osób, IV E-5 osób, III K-7 osób, I A-2 osoby, III F-5 osób, I F-2 osoby, I L-4 osoby, III T-4 osoby, III T-3 osoby, IV N-3 osoby, I W-5 osób, III R-4 osoby, III H-4 osoby. Prezentacje kolęd oceniane były przez komsję, której przewodniczacym był Pan Mirosław Wesołowski (muzyk Filharmonii Szczecińskiej). Ostateczne wyniki przedstawiły się następująco: I miejsce - reprezentacja klasy III F; II miejsce - reprezentacja klasy I N; III miejsce - reprezentacja klasy IV N

Dnia 26.11.2002 r. odbył się w Zespole Szkół nr 2 I-wszy Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Życiu Twórczości Aleksandra Fredry pod hasłem: "Nikt mnie nie zna..." zorganizowany przez mgr Marzenę Orłowską i mgr Annę Pita. Do udziału w nim zaproszono uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Rywalizacja przebiegała w trzech, osobno punktowanych etapach: test wiedzy; rozpoznawanie czytanych fragmentów pochodzących z komedii A. Fredry; inscenizacja fragmentów wybranych z utworów pisarza. Wygrała drużyna z naszej szkoły w skladzie: Maria Staśczak, Kornela Wilk, Beata Soswa, Piotr Styczewski.

Powiększenie
Powiększenie

15 listopada 2002 r. w Domu Kultury Kolejarza odbyła się szkolna dyskoteka, zorganizowana przez Radę Rodziców i samorząd uczniowski. Dochód z dyskoteki przeznaczony był na cele charytatywne, więc bilety bardzo szybko znalazły nabywców. Kupowali je nawet ci, którzy na zabawę nie przyszli. A ci, którzy przyszli - nie żałowali. Świetna zabawa, przerywana aukcjami (sprzedano m.in. piłkę z autografami piłkarzy Pogoni) trwała do 23.00.

W dniach 27-29 października 2002 r. w Krajowym Instytucie Pedagogiki w Ludwigsfelde odbyła się Polsko-Niemiecka Giełda Szkolna zorganizowana przez Ministerstwo Oświaty, Młodzieży i Sportu Landu Brandenburg. Naszą szkołę reprezentowała mgr Teresa Moszczyńska - nauczycielka języka niemieckiego oraz Monika Ociepa - uczennica klasy IV F. Tematem przewodnim imprezy było "Partnerstwo szkół - możliwości i drogi rozwoju". Kontakty partnerskie nasza szkoła nawiązała z Oberstufenzentrum Lausitz z Brieske - również szkołą o głównym kierunku ekonomicznym.

Powiększenie
Powiększenie

Dnia 21 października 2002 r. w szkole odbyła się Wizytacja Duszpasterska przeprowadzona przez ks. Biskupa Jana Gałeckiego. Dostojnego gościa w murach szkoły przywitał p. dyrektor M.Przepióra, który w swoim wystąpieniu zwrócił uwagę na wspólny wysiłek nauczycieli i księży wkładany w wychowanie młodego pokolenia. Uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny. Ksiądz biskup podziękował za serdeczne przyjęcie i podkreślił miłą atmosferę panującą w szkole. Po wspólnej modlitwie i błogosławieństwie pracownicy szkoły mieli okazję spotkać się z Jego Ekselencją na rozmowie przy kawie.

14 października 2002 roku w naszej szkole odbyły się Powiatowe obchody Dnia Edukacji Narodowej. Przedstawiciele władz powiatowych i miejskich składali nauczycielom życzenia oraz wręczali nagrody. Zaproszeni goście mieli również okazję obejrzeć przygotowany przez uczniów ZS nr 2 i LO 2, program artystyczny. Obdarowani nagrodami i rozbawieni programem goście udali się na poczęstunek, przygotowany przez uczniów klas gastronomicznych.

Powiększenie
Powiększenie

W dniach 12-13 października 2002 r. grupa nauczycieli oraz pracownicy administracji wyjechali na wycieczkę, finansowaną przez fundusz socjalny szkoły. Celem wycieczki było miasto rodzinne naszego słynnego Polaka, Mikołaja Kopernika - Toruń, a także najważniejsze polskie miasto "wypoczynkowo-uzdrowiskowe" - Ciechocinek. Mimo niezbyt przyjaznej pogody, wycieczka przyniosła wiele pozytywnych wrażeń i była kolejną okazją do bliższego poznania się.

2 września 2002 roku rozpoczął się nowy rok szkolny 2002-03. W mury naszej szkoły zawitało 290 uczniów klas pierwszych oraz ponad 480 uczniów klas III i IV. Na uroczystym apelu przywitał ich nowy dyrektor Pan Marcin Przepióra. Wśród grona pedagogicznego przybyło również 11 nowych nauczycieli. Życzymy wszystkim udanego roku szkolnego.

Powiększenieilość odsłon: 233:)