Samorząd Uczniowski

Przewodnicząca: Patryk Kołacz I i

Zastępca: Martyna Włodarczyk 3 rSekcje Samorządu Uczniowskiego:

Sekcja plastyczna: gazetka Samorządu Uczniowskiego, przygotowanie dekoracji
Sekcja organizacyjna: dzień gospodarczy, organizacja imprez
Sekcja ogłoszeniowa: odpowiedzialna za ogłoszenia 
Sekcja fotograficzna: odpowiedzialna za dokumentowanie uroczystości i imprez okolicznościowych