Rodzaje szkół

Technikum Zawodowe Nr 2 - 4 lata (pobierz podanie)
     - technik ekonomista
     - technik logistyk
     - technik hotelarstwa
     - technik spedytor

     - technik informatyk
     - technik handlowiec