Rada Rodziców

 

  • przewodniczący - 
  • zastępca - 
  • skarbnik - 
  • sekretarz - 
  • osoba do kontaktów z Radą Pedagogiczną -