Archiwum

Zespół Szkół Nr 2 w Stargardzie Szczecińskim os. Zachód B15/a ogłasza przetarg ofertowy na dzierżawę terenu szkolnego /obok boiska ORLIK/ o wymiarach: długość do 46m., szerokość do 22m. Przeznaczenie: strzeżony parking samochodowy. Minimalna cena ofertowa wynosi: 1 zł/m/brutto/ powierzchni placu. Czas dzierżawy 3 lata. 
Oferty należy składać w sekretariacie szkoły w zaklejonych kopertach z napisem: Przetarg na dzierżawę terenu szkolnego. Termin składania ofert 15.04.2010 r. godz. 15.00. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi w dniu 16.04.2010 r. o godz.12.00 w Sali nr 3 szkoły.


Wynik przetargu ofertowego na dzierżawę placu 
z dnia 16.04.2010 roku


Zespół Szkół nr 2 w Stargardzie Szczecińskim informuje, iż na przetarg dotyczący dzierżawy terenu szkolnego z przeznaczeniem na parking samochodowy wpłynęła 1 oferta z ceną 1 zł/m2 (brutto) od p. Ewy Guzik zam. przy ul.Granicznej 30 w Stargardzie Szczecińskim. Oferta spełnia wymogi przetargu. Komisja przetargowa stwierdza, iż przetarg wygrała w/w p. Ewa Guzik.