A long time ago in a galaxy far,
far away. . . .

Zespół Szkół
nr 2

Zespół Szkół nr 2

Stargardzkim liderem wśród szkół
ponadgimanzjalnych

Z największą zdawalnością matur i egzaminów zawodowych wśród techników

Z największą liczbą finalistów olimpiad ogólnopolskich

Najlepsza sportowo szkoła w powiecie stargardzkim

UCZ SIĘ
U NAJLEPSZYCH!


R E K R U T A C J A
2 0 1 6


Technikum Zawodowe nr 2

- technik informatyk

- technik ekonomista

- technik spedytor

- technik handlowiec

- technik logistyk

- technik hotelarstwa

Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 2

- sprzedawca

- projektowanie i wytwarzanie wyrobów odzieżowych - krawiec

Osiągnięcia

- nasi uczniowie uzyskują tytuły laureatów i finalistów w olimpiadach i konkursach (m.in. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej, Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej, Wiedzy o Przedsiębiorczości, Wiedzy o Unii Europejskiej, konkursach informatycznych)

- posiadamy certyfikat CKE na przeprowadzanie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

- zdobywamy wysokie miejsca w zawodach sportowych (m.in. w koszykówce dziewcząt, w piłce nożnej dziewcząt i chłopców oraz w lekkoatletyce)

Baza szkoły

- Mutimedialne Centrum Informacji

- dziennik elektroniczny

- 6 nowoczesnych pracowni komputerowych - z dostępem do Internetu i projektorami multimedialnymi

- 4 linie internetowe, łącznie 170 Mb/s

- otwarte Wi-Fi dla uczniów

- 3 pracownie wyposażone w interaktywne tablice multimedialne

- szkolny radiowęzeł

- sala sportowa z nowoczesnym zapleczem rekreacyjno-sportowym

- nowoczesna siłownia, bilard, tenis stołowy, piłkarzyki, rzutki

- zespół boisk z oświetleniem - ORLIK 2012

- możliwość korzystania z basenu Gimnazjum nr 4 w ramach zajęć dodatkowych

Szkoła jest w pełni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych (winda, podjazdy, schodołaz, toalety)

Z A P R A S Z A M Y